Back to round index.

Capgemini International Scrabble Tournament 2019

Division ADivision BDivision CDivision D

10th - 13th Jan 2019

Division B Low Spreads

RoundSpreadWinning
Score
Losing
Score
WinnerLoser
230437437Dammika Witharana (#18)Nidhi Singhvi (#2)
210469469Radhika Mahalingaiah (#19)Lennie D'Souza (#14)
290383383Ritu Chadha (#46)Pankaj Bolaki (#45)
11431430Sudhir Kamath (#3)Kala Ganesh (#27)
61384383Sam Joseph (#8)Janidu Karunaratne (#43)
181335334Neelam Agrawal (#33)Zeenath Ariff (#17)
71369368Janidu Karunaratne (#43)Madhav Kamath (#38)
12366364Sam Joseph (#8)Khwanjai Thammaping (#32)
182409407R Nalini (#11)Mazher Qureshi (#15)
172394392Suchindra Potnis (#34)Rustom Deboo (#44)
172444442Diyath Visidagamage (#36)Anuj Shetty (#20)
212417415Rehet Singh Bhatia (#40)Nabena B Hemalatha (#37)
212362360Swagat Nukala (#47)Rajnikant Singh (#41)
242390388Swagat Nukala (#47)Anuj Shetty (#20)
113402399Lennie D'Souza (#14)Sam Joseph (#8)
153409406Lennie D'Souza (#14)Sridhar Paidikondala (#16)
153360357Dipankar Chatterjee (#23)Vignesh S (#48)
63408405Kala Ganesh (#27)Neelam Agrawal (#33)
54454450Nidhi Singhvi (#2)Radhika Mahalingaiah (#19)
94413409Rohaina Tanveer (#4)Janidu Karunaratne (#43)
84376372Mazher Qureshi (#15)Radhika Mahalingaiah (#19)
54454450Kala Ganesh (#27)Rajeev Menon (#9)
304400396Nikheel Ruparel (#31)Seshi Ramanathan (#12)
244399395Madhav Kamath (#38)Dipankar Chatterjee (#23)
64376372Vignesh S (#48)Seshi Ramanathan (#12)
145388383Cecil Fernandes (#6)Sam Joseph (#8)
205446441Cecil Fernandes (#6)Sudhir Kamath (#3)
195376371Rekha Balaji (#10)Vignesh S (#48)
105404399Yoga Pratama (#13)Manju Sood (#1)
195394389Anthony Gomes (#29)Wimal Fernando (#24)
295375370Anthony Gomes (#29)Rekha Balaji (#10)
105400395Arindam Basu (#30)Cecil Fernandes (#6)
145480475Nikheel Ruparel (#31)Rajeev Menon (#9)
305425420Khwanjai Thammaping (#32)Shubha S (#28)
55392387Janidu Karunaratne (#43)Mangala Bhandarkar (#7)
85390385Swagat Nukala (#47)Shubha S (#28)
96398392Cecil Fernandes (#6)Marie Fernandes (#25)
116395389Yoga Pratama (#13)Marie Fernandes (#25)
46377371Radhika Mahalingaiah (#19)Ritu Chadha (#46)
36464458Marie Fernandes (#25)Rajnikant Singh (#41)
86394388Arindam Basu (#30)Yoga Pratama (#13)
56368362Vignesh S (#48)Lalantha Amarasinghe (#42)
267419412Yoga Pratama (#13)Rehet Singh Bhatia (#40)
317355348Zeenath Ariff (#17)Nabena B Hemalatha (#37)
27431424Anuj Shetty (#20)Vignesh S (#48)
257395388Anuj Shetty (#20)Nikheel Ruparel (#31)
277405398Amit Sood (#21)Rohaina Tanveer (#4)
27390383Kannan Sethuraman (#26)Manju Sood (#1)
17379372Arvind Lath (#39)Mazher Qureshi (#15)
138409401Rahil Parkar (#5)Sridhar Paidikondala (#16)
48321313Sam Joseph (#8)Anthony Gomes (#29)
38400392Yoga Pratama (#13)Ritu Chadha (#46)
148355347Kala Ganesh (#27)Nabena B Hemalatha (#37)
168455447Nikheel Ruparel (#31)R Nalini (#11)
118372364Rajnikant Singh (#41)Mazher Qureshi (#15)
328369361Pankaj Bolaki (#45)Seshi Ramanathan (#12)
49332323Zeenath Ariff (#17)Marie Fernandes (#25)
289401392Anuj Shetty (#20)Suchindra Potnis (#34)
159499490Neelam Agrawal (#33)Rehet Singh Bhatia (#40)
199384375Neelam Agrawal (#33)Rajnikant Singh (#41)
2510456446Rajeev Menon (#9)Anthony Gomes (#29)
2610383373Arindam Basu (#30)Wimal Fernando (#24)
910409399Khwanjai Thammaping (#32)Amit Sood (#21)
3011401390Rekha Balaji (#10)Arvind Lath (#39)
2511386375Sumeet Sachdev (#22)Shubha S (#28)
2111469458Dipankar Chatterjee (#23)Nidhi Singhvi (#2)
2211403392Neelam Agrawal (#33)Nikheel Ruparel (#31)
1211445434Pankaj Bolaki (#45)Neelam Agrawal (#33)
2911362351Vignesh S (#48)Nabena B Hemalatha (#37)
2812391379Rohaina Tanveer (#4)Radhika Mahalingaiah (#19)
1312435423Cecil Fernandes (#6)Nikheel Ruparel (#31)
2412407395Mangala Bhandarkar (#7)Amit Sood (#21)
3212446434R Nalini (#11)Radhika Mahalingaiah (#19)
312358346Kala Ganesh (#27)Dammika Witharana (#18)
112372360Suchindra Potnis (#34)Rekha Balaji (#10)
2012434422Madhav Kamath (#38)Mangala Bhandarkar (#7)
2113412399Sudhir Kamath (#3)Khwanjai Thammaping (#32)
413445432Mangala Bhandarkar (#7)Yoga Pratama (#13)
1213445432Sridhar Paidikondala (#16)Janidu Karunaratne (#43)
1813405392Amit Sood (#21)Sridhar Paidikondala (#16)
513411398Sumeet Sachdev (#22)Nikheel Ruparel (#31)
2513431418Marie Fernandes (#25)Arindam Basu (#30)
2413368355Suchindra Potnis (#34)Khwanjai Thammaping (#32)
1213404391Rehet Singh Bhatia (#40)Rekha Balaji (#10)
2213404391Swagat Nukala (#47)Sumeet Sachdev (#22)
2514419405Sridhar Paidikondala (#16)Dipankar Chatterjee (#23)
114318304Marie Fernandes (#25)Manju Sood (#1)
2014422408Anthony Gomes (#29)Nikheel Ruparel (#31)
714383369Lalantha Amarasinghe (#42)Dipankar Chatterjee (#23)
1914431417Lalantha Amarasinghe (#42)Mazher Qureshi (#15)
815459444Sudhir Kamath (#3)Janidu Karunaratne (#43)
2815455440Sudhir Kamath (#3)Mangala Bhandarkar (#7)
715372357Sam Joseph (#8)Sudhir Kamath (#3)
1915451436Radhika Mahalingaiah (#19)Sridhar Paidikondala (#16)
3015362347Marie Fernandes (#25)Wimal Fernando (#24)
915409394Arindam Basu (#30)Wimal Fernando (#24)
115409394Adheesha Dissanayake (#35)R Nalini (#11)
3115332317Rajnikant Singh (#41)Vignesh S (#48)
715374359Rustom Deboo (#44)Vignesh S (#48)
2015392377Ritu Chadha (#46)Rajnikant Singh (#41)
1016413397Rajeev Menon (#9)Sumeet Sachdev (#22)
1016361345Rekha Balaji (#10)Ritu Chadha (#46)
2916437421Dammika Witharana (#18)Sumeet Sachdev (#22)
1616371355Dipankar Chatterjee (#23)Neelam Agrawal (#33)
2016425409Dipankar Chatterjee (#23)Anuj Shetty (#20)
2916404388Lalantha Amarasinghe (#42)Swagat Nukala (#47)
3217401384Sudhir Kamath (#3)Adheesha Dissanayake (#35)
617394377Rekha Balaji (#10)Swagat Nukala (#47)
1417379362R Nalini (#11)Zeenath Ariff (#17)
1717410393Sridhar Paidikondala (#16)Seshi Ramanathan (#12)
2917463446Sridhar Paidikondala (#16)Neelam Agrawal (#33)
1517459442Arindam Basu (#30)Nidhi Singhvi (#2)
3018413395Rajeev Menon (#9)Sridhar Paidikondala (#16)
2518445427Mazher Qureshi (#15)Rehet Singh Bhatia (#40)
1118433415Lalantha Amarasinghe (#42)Ritu Chadha (#46)
2018395377Rustom Deboo (#44)Neelam Agrawal (#33)
518482464Pankaj Bolaki (#45)Seshi Ramanathan (#12)
1419479460Sudhir Kamath (#3)Nidhi Singhvi (#2)
1319411392Mangala Bhandarkar (#7)Arindam Basu (#30)
2519414395Yoga Pratama (#13)Zeenath Ariff (#17)
1919415396Dammika Witharana (#18)Suchindra Potnis (#34)
2719431412Radhika Mahalingaiah (#19)Lennie D'Souza (#14)
2119410391Kannan Sethuraman (#26)Vignesh S (#48)
519383364Khwanjai Thammaping (#32)Arvind Lath (#39)
719399380Swagat Nukala (#47)Nabena B Hemalatha (#37)
1220416396Mangala Bhandarkar (#7)Lennie D'Souza (#14)
1520406386Mazher Qureshi (#15)Rekha Balaji (#10)
3220383363Sridhar Paidikondala (#16)Rajeev Menon (#9)
920419399Dipankar Chatterjee (#23)Shubha S (#28)
2020383363Wimal Fernando (#24)Rajeev Menon (#9)
1620420400Marie Fernandes (#25)Arindam Basu (#30)
2520443423Kala Ganesh (#27)Suchindra Potnis (#34)
1720442422Nikheel Ruparel (#31)Dipankar Chatterjee (#23)
2920386366Diyath Visidagamage (#36)Adheesha Dissanayake (#35)
1420455435Pankaj Bolaki (#45)Anuj Shetty (#20)
1220421401Swagat Nukala (#47)Ritu Chadha (#46)
221431410Amit Sood (#21)Pankaj Bolaki (#45)
1921421400Kala Ganesh (#27)Nidhi Singhvi (#2)
3221406385Kala Ganesh (#27)Arindam Basu (#30)
2121442421Arindam Basu (#30)Adheesha Dissanayake (#35)
821402381Nabena B Hemalatha (#37)Dipankar Chatterjee (#23)
3121400379Arvind Lath (#39)Khwanjai Thammaping (#32)
2721402381Vignesh S (#48)Nabena B Hemalatha (#37)
522409387Rohaina Tanveer (#4)Rustom Deboo (#44)
3122374352Sumeet Sachdev (#22)Neelam Agrawal (#33)
522435413Kannan Sethuraman (#26)Dammika Witharana (#18)
222414392Anthony Gomes (#29)Rohaina Tanveer (#4)
1322420398Anthony Gomes (#29)Lalantha Amarasinghe (#42)
1822428406Diyath Visidagamage (#36)Nikheel Ruparel (#31)
922361339Rehet Singh Bhatia (#40)Swagat Nukala (#47)
623433410Nidhi Singhvi (#2)Lennie D'Souza (#14)
2223413390R Nalini (#11)Suchindra Potnis (#34)
2823381358Lennie D'Souza (#14)R Nalini (#11)
1823413390Arvind Lath (#39)Kannan Sethuraman (#26)
3123394371Lalantha Amarasinghe (#42)Ritu Chadha (#46)
623392369Rustom Deboo (#44)Rajeev Menon (#9)
2223379356Rustom Deboo (#44)Sam Joseph (#8)
224441417Mangala Bhandarkar (#7)Suchindra Potnis (#34)
2324395371Mangala Bhandarkar (#7)Manju Sood (#1)
1324397373Seshi Ramanathan (#12)R Nalini (#11)
1124426402Zeenath Ariff (#17)Anthony Gomes (#29)
2624446422Sumeet Sachdev (#22)Anthony Gomes (#29)
324443419Arindam Basu (#30)Sudhir Kamath (#3)
2324392368Arvind Lath (#39)Yoga Pratama (#13)
2924403379Janidu Karunaratne (#43)Arindam Basu (#30)
2025379354Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
2225390365Rohaina Tanveer (#4)Diyath Visidagamage (#36)
325358333Wimal Fernando (#24)Shubha S (#28)
2026446420Nidhi Singhvi (#2)Suchindra Potnis (#34)
3126354328Yoga Pratama (#13)Wimal Fernando (#24)
2726428402Dammika Witharana (#18)Pankaj Bolaki (#45)
1426395369Wimal Fernando (#24)Seshi Ramanathan (#12)
1026445419Kannan Sethuraman (#26)Lalantha Amarasinghe (#42)
1026441415Adheesha Dissanayake (#35)Nidhi Singhvi (#2)
3026351325Adheesha Dissanayake (#35)Rohaina Tanveer (#4)
1726385359Rajnikant Singh (#41)Rekha Balaji (#10)
1627407380Sam Joseph (#8)Diyath Visidagamage (#36)
2327460433Sam Joseph (#8)Lalantha Amarasinghe (#42)
227441414Lennie D'Souza (#14)Rajnikant Singh (#41)
2327417390Sridhar Paidikondala (#16)Anuj Shetty (#20)
2327457430Kannan Sethuraman (#26)Zeenath Ariff (#17)
327454427Madhav Kamath (#38)Lalantha Amarasinghe (#42)
2027430403Arvind Lath (#39)Vignesh S (#48)
2328417389Rahil Parkar (#5)Amit Sood (#21)
1228402374Rajeev Menon (#9)Rustom Deboo (#44)
828397369Lennie D'Souza (#14)Marie Fernandes (#25)
2528421393Wimal Fernando (#24)Seshi Ramanathan (#12)
2028361333Khwanjai Thammaping (#32)Sridhar Paidikondala (#16)
3128434406Diyath Visidagamage (#36)Janidu Karunaratne (#43)
3028408380Madhav Kamath (#38)Dipankar Chatterjee (#23)
1729391362Sudhir Kamath (#3)Rohaina Tanveer (#4)
729388359Cecil Fernandes (#6)Lennie D'Souza (#14)
2829410381Dipankar Chatterjee (#23)Rustom Deboo (#44)
729444415Khwanjai Thammaping (#32)Neelam Agrawal (#33)
1429445416Lalantha Amarasinghe (#42)Rehet Singh Bhatia (#40)
3029425396Pankaj Bolaki (#45)Ritu Chadha (#46)
929428399Ritu Chadha (#46)Arvind Lath (#39)
2229419390Ritu Chadha (#46)Yoga Pratama (#13)
2730462432Manju Sood (#1)Diyath Visidagamage (#36)
1030427397Dammika Witharana (#18)Pankaj Bolaki (#45)
2030413383Dammika Witharana (#18)Sam Joseph (#8)
2930407377Kannan Sethuraman (#26)Zeenath Ariff (#17)
130438408Pankaj Bolaki (#45)Sumeet Sachdev (#22)
1030408378Swagat Nukala (#47)Dipankar Chatterjee (#23)
2931445414Nidhi Singhvi (#2)Radhika Mahalingaiah (#19)
2231357326Cecil Fernandes (#6)Kala Ganesh (#27)
1631410379Dammika Witharana (#18)Zeenath Ariff (#17)
2131454423Marie Fernandes (#25)Rustom Deboo (#44)
2831415384Kala Ganesh (#27)Pankaj Bolaki (#45)
3131412381Kala Ganesh (#27)Marie Fernandes (#25)
3031388357Nabena B Hemalatha (#37)Zeenath Ariff (#17)
1432437405Mangala Bhandarkar (#7)Adheesha Dissanayake (#35)
332359327Rajeev Menon (#9)Rekha Balaji (#10)
2232425393Rekha Balaji (#10)Rajnikant Singh (#41)
2232445413Mazher Qureshi (#15)Arvind Lath (#39)
3032379347Amit Sood (#21)Rustom Deboo (#44)
3233358325Sam Joseph (#8)Kannan Sethuraman (#26)
233407374Radhika Mahalingaiah (#19)Swagat Nukala (#47)
1733422389Shubha S (#28)Vignesh S (#48)
2333430397Suchindra Potnis (#34)Nikheel Ruparel (#31)
3233404371Rustom Deboo (#44)Marie Fernandes (#25)
1134387353Arindam Basu (#30)Janidu Karunaratne (#43)
1434432398Khwanjai Thammaping (#32)Sumeet Sachdev (#22)
2634361327Adheesha Dissanayake (#35)Marie Fernandes (#25)
1434438404Diyath Visidagamage (#36)Rustom Deboo (#44)
3234433399Nabena B Hemalatha (#37)Zeenath Ariff (#17)
3235441406Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
335399364Mangala Bhandarkar (#7)Amit Sood (#21)
1035396361Seshi Ramanathan (#12)Neelam Agrawal (#33)
435439404Lennie D'Souza (#14)R Nalini (#11)
1735369334Kannan Sethuraman (#26)Nabena B Hemalatha (#37)
636458422Sridhar Paidikondala (#16)Anthony Gomes (#29)
1936408372Sumeet Sachdev (#22)R Nalini (#11)
136367331Shubha S (#28)Rohaina Tanveer (#4)
836362326Pankaj Bolaki (#45)Anthony Gomes (#29)
1937429392Amit Sood (#21)Janidu Karunaratne (#43)
1737383346Kala Ganesh (#27)Yoga Pratama (#13)
1237432395Suchindra Potnis (#34)Dammika Witharana (#18)
2737347310Arvind Lath (#39)Shubha S (#28)
1137392355Vignesh S (#48)Swagat Nukala (#47)
2838471433Nidhi Singhvi (#2)Marie Fernandes (#25)
2638385347Dipankar Chatterjee (#23)R Nalini (#11)
1538430392Diyath Visidagamage (#36)Anthony Gomes (#29)
239514475R Nalini (#11)Diyath Visidagamage (#36)
2439445406R Nalini (#11)Anthony Gomes (#29)
2339403364Wimal Fernando (#24)R Nalini (#11)
2839392353Diyath Visidagamage (#36)Janidu Karunaratne (#43)
2339423384Rehet Singh Bhatia (#40)Mazher Qureshi (#15)
1739436397Lalantha Amarasinghe (#42)R Nalini (#11)
239431392Rustom Deboo (#44)Dammika Witharana (#18)
340439399Rohaina Tanveer (#4)Swagat Nukala (#47)
840471431Rahil Parkar (#5)Mangala Bhandarkar (#7)
740435395R Nalini (#11)Pankaj Bolaki (#45)
240449409Arindam Basu (#30)Kala Ganesh (#27)
1940438398Nabena B Hemalatha (#37)Rehet Singh Bhatia (#40)
140426386Janidu Karunaratne (#43)Radhika Mahalingaiah (#19)
2640399359Rustom Deboo (#44)Dammika Witharana (#18)
2241445404Nidhi Singhvi (#2)Rajeev Menon (#9)
2441414373Nidhi Singhvi (#2)Sridhar Paidikondala (#16)
941433392Yoga Pratama (#13)Pankaj Bolaki (#45)
841377336Amit Sood (#21)Kala Ganesh (#27)
1841395354Wimal Fernando (#24)Nidhi Singhvi (#2)
3241414373Neelam Agrawal (#33)Arvind Lath (#39)
441433392Diyath Visidagamage (#36)Swagat Nukala (#47)
1841435394Ritu Chadha (#46)Rekha Balaji (#10)
1642426384Sudhir Kamath (#3)Sridhar Paidikondala (#16)
942401359Mangala Bhandarkar (#7)Nidhi Singhvi (#2)
1542418376Sumeet Sachdev (#22)Dammika Witharana (#18)
2142416374Wimal Fernando (#24)Pankaj Bolaki (#45)
2942437395Madhav Kamath (#38)Marie Fernandes (#25)
1243415372Shubha S (#28)Nabena B Hemalatha (#37)
2743392349Neelam Agrawal (#33)Kala Ganesh (#27)
843475432Madhav Kamath (#38)Sam Joseph (#8)
944433389Sridhar Paidikondala (#16)Manju Sood (#1)
2244397353Pankaj Bolaki (#45)Sridhar Paidikondala (#16)
1944374330Ritu Chadha (#46)Zeenath Ariff (#17)
145458413Mangala Bhandarkar (#7)Nikheel Ruparel (#31)
1645446401Shubha S (#28)Kannan Sethuraman (#26)
2745420375Nikheel Ruparel (#31)Rekha Balaji (#10)
345418373Diyath Visidagamage (#36)Khwanjai Thammaping (#32)
1846388342Lennie D'Souza (#14)Adheesha Dissanayake (#35)
3146408362Suchindra Potnis (#34)Seshi Ramanathan (#12)
1446474428Janidu Karunaratne (#43)Marie Fernandes (#25)
1646395349Rustom Deboo (#44)Lalantha Amarasinghe (#42)
2646438392Pankaj Bolaki (#45)Sam Joseph (#8)
547408361Cecil Fernandes (#6)Rahil Parkar (#5)
1247412365Marie Fernandes (#25)Seshi Ramanathan (#12)
1147463416Arvind Lath (#39)Shubha S (#28)
3247422375Swagat Nukala (#47)Shubha S (#28)
1748446398Mangala Bhandarkar (#7)Lennie D'Souza (#14)
348360312Sam Joseph (#8)Seshi Ramanathan (#12)
1048445397Anuj Shetty (#20)Suchindra Potnis (#34)
2548471423Janidu Karunaratne (#43)Rustom Deboo (#44)
2749412363Nidhi Singhvi (#2)Madhav Kamath (#38)
2749357308R Nalini (#11)Seshi Ramanathan (#12)
2649469420Lennie D'Souza (#14)Seshi Ramanathan (#12)
549388339Wimal Fernando (#24)Rajnikant Singh (#41)
2549433384Kannan Sethuraman (#26)Nabena B Hemalatha (#37)
2349398349Adheesha Dissanayake (#35)Radhika Mahalingaiah (#19)
1049395346Diyath Visidagamage (#36)Zeenath Ariff (#17)
1850434384Rahil Parkar (#5)Madhav Kamath (#38)
750470420Anuj Shetty (#20)Anthony Gomes (#29)
850404354Wimal Fernando (#24)Sridhar Paidikondala (#16)
2750372322Anthony Gomes (#29)Sam Joseph (#8)
3250373323Anthony Gomes (#29)Mazher Qureshi (#15)
2050423373Rehet Singh Bhatia (#40)Nabena B Hemalatha (#37)
2750440390Rustom Deboo (#44)Wimal Fernando (#24)
2951426375Mazher Qureshi (#15)Khwanjai Thammaping (#32)
451441390Sumeet Sachdev (#22)Shubha S (#28)
3251372321Sumeet Sachdev (#22)Lalantha Amarasinghe (#42)
2351389338Dipankar Chatterjee (#23)Janidu Karunaratne (#43)
2451399348Shubha S (#28)Yoga Pratama (#13)
451400349Adheesha Dissanayake (#35)Wimal Fernando (#24)
2051385334Diyath Visidagamage (#36)Janidu Karunaratne (#43)
252388336Sam Joseph (#8)Neelam Agrawal (#33)
1352434382Lennie D'Souza (#14)Sudhir Kamath (#3)
1952418366Shubha S (#28)Kannan Sethuraman (#26)
2852443391Adheesha Dissanayake (#35)Amit Sood (#21)
552412360Nabena B Hemalatha (#37)Rekha Balaji (#10)
1552403351Lalantha Amarasinghe (#42)Kannan Sethuraman (#26)
1053457404R Nalini (#11)Kala Ganesh (#27)
1253420367Anuj Shetty (#20)Amit Sood (#21)
1253406353Anthony Gomes (#29)Rajnikant Singh (#41)
353430377Neelam Agrawal (#33)Suchindra Potnis (#34)
3053382329Suchindra Potnis (#34)Anthony Gomes (#29)
1353426373Nabena B Hemalatha (#37)Swagat Nukala (#47)
1853426373Vignesh S (#48)Nabena B Hemalatha (#37)
3254454400Nidhi Singhvi (#2)Janidu Karunaratne (#43)
354475421Cecil Fernandes (#6)Dipankar Chatterjee (#23)
754444390Rekha Balaji (#10)Shubha S (#28)
1654391337Lennie D'Souza (#14)Rohaina Tanveer (#4)
1654441387Amit Sood (#21)Rajeev Menon (#9)
654433379Marie Fernandes (#25)Sumeet Sachdev (#22)
1155411356Rajeev Menon (#9)Suchindra Potnis (#34)
355440385Radhika Mahalingaiah (#19)Kannan Sethuraman (#26)
2755419364Dipankar Chatterjee (#23)Sridhar Paidikondala (#16)
2155443388Neelam Agrawal (#33)Sumeet Sachdev (#22)
355434379Janidu Karunaratne (#43)Nidhi Singhvi (#2)
356436380Zeenath Ariff (#17)Manju Sood (#1)
1156392336Sumeet Sachdev (#22)Rehet Singh Bhatia (#40)
2056397341Shubha S (#28)Kannan Sethuraman (#26)
2657439382Sridhar Paidikondala (#16)Kala Ganesh (#27)
357418361Anuj Shetty (#20)Sumeet Sachdev (#22)
1857456399Shubha S (#28)Rehet Singh Bhatia (#40)
357409352Adheesha Dissanayake (#35)Sridhar Paidikondala (#16)
2257434377Adheesha Dissanayake (#35)Wimal Fernando (#24)
1658397339Rekha Balaji (#10)Vignesh S (#48)
758419361Seshi Ramanathan (#12)Rajeev Menon (#9)
2858349291Yoga Pratama (#13)Khwanjai Thammaping (#32)
2858450392Mazher Qureshi (#15)Sam Joseph (#8)
758441383Radhika Mahalingaiah (#19)Sumeet Sachdev (#22)
1158406348Wimal Fernando (#24)Anuj Shetty (#20)
958472414Neelam Agrawal (#33)Lalantha Amarasinghe (#42)
1458475417Suchindra Potnis (#34)Arindam Basu (#30)
1759432373Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
2459432373Lennie D'Souza (#14)Wimal Fernando (#24)
3059376317Kannan Sethuraman (#26)Sam Joseph (#8)
559486427Rehet Singh Bhatia (#40)Swagat Nukala (#47)
1659456397Swagat Nukala (#47)Mazher Qureshi (#15)
1260437377Rohaina Tanveer (#4)Nidhi Singhvi (#2)
1160450390Seshi Ramanathan (#12)Radhika Mahalingaiah (#19)
160459399Yoga Pratama (#13)Nabena B Hemalatha (#37)
460412352Dammika Witharana (#18)Nabena B Hemalatha (#37)
160454394Arindam Basu (#30)Cecil Fernandes (#6)
2060437377Arindam Basu (#30)Seshi Ramanathan (#12)
2361465404Cecil Fernandes (#6)Lennie D'Souza (#14)
2861482421Madhav Kamath (#38)Dammika Witharana (#18)
861490429Rustom Deboo (#44)R Nalini (#11)
1162435373R Nalini (#11)Khwanjai Thammaping (#32)
1562454392Khwanjai Thammaping (#32)Rajnikant Singh (#41)
3162437375Adheesha Dissanayake (#35)Cecil Fernandes (#6)
2762437375Janidu Karunaratne (#43)Cecil Fernandes (#6)
663508445Rahil Parkar (#5)Pankaj Bolaki (#45)
1763409346Amit Sood (#21)Wimal Fernando (#24)
2263361298Nabena B Hemalatha (#37)Vignesh S (#48)
3063401338Lalantha Amarasinghe (#42)Mazher Qureshi (#15)
2264434370Rahil Parkar (#5)Amit Sood (#21)
2464460396Marie Fernandes (#25)Radhika Mahalingaiah (#19)
3265377312Vignesh S (#48)Rajnikant Singh (#41)
2966420354Cecil Fernandes (#6)Dipankar Chatterjee (#23)
1466413347Dipankar Chatterjee (#23)Kannan Sethuraman (#26)
1866489423Anthony Gomes (#29)Rustom Deboo (#44)
1766477411Adheesha Dissanayake (#35)Cecil Fernandes (#6)
2466413347Adheesha Dissanayake (#35)Arindam Basu (#30)
1666439373Arvind Lath (#39)Nabena B Hemalatha (#37)
2566432366Ritu Chadha (#46)Lalantha Amarasinghe (#42)
667427360Manju Sood (#1)Diyath Visidagamage (#36)
2967464397Sudhir Kamath (#3)Mangala Bhandarkar (#7)
1467466399Swagat Nukala (#47)Arvind Lath (#39)
2668508440Rajeev Menon (#9)Anuj Shetty (#20)
3168488420Sridhar Paidikondala (#16)Anuj Shetty (#20)
1768425357Arvind Lath (#39)Ritu Chadha (#46)
1569398329Kala Ganesh (#27)Arvind Lath (#39)
270409339Rajeev Menon (#9)Adheesha Dissanayake (#35)
570394324Yoga Pratama (#13)Adheesha Dissanayake (#35)
570381311Lennie D'Souza (#14)Anthony Gomes (#29)
3270402332Anuj Shetty (#20)Wimal Fernando (#24)
770403333Marie Fernandes (#25)Wimal Fernando (#24)
3070452382Kala Ganesh (#27)Dammika Witharana (#18)
470486416Madhav Kamath (#38)Kannan Sethuraman (#26)
2470420350Rehet Singh Bhatia (#40)Rajnikant Singh (#41)
1770495425Janidu Karunaratne (#43)Pankaj Bolaki (#45)
1171435364Manju Sood (#1)Cecil Fernandes (#6)
2171409338Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
2671399328Rahil Parkar (#5)Sudhir Kamath (#3)
971445374Adheesha Dissanayake (#35)Anuj Shetty (#20)
1371415344Janidu Karunaratne (#43)Yoga Pratama (#13)
2272499427Manju Sood (#1)Mangala Bhandarkar (#7)
3172470398Rohaina Tanveer (#4)Arindam Basu (#30)
272445373Sridhar Paidikondala (#16)Arvind Lath (#39)
2272408336Anuj Shetty (#20)Lalantha Amarasinghe (#42)
2873452379Seshi Ramanathan (#12)Nikheel Ruparel (#31)
773492419Dammika Witharana (#18)Arvind Lath (#39)
573475402Amit Sood (#21)Diyath Visidagamage (#36)
1473460387Anthony Gomes (#29)Dammika Witharana (#18)
1973415342Diyath Visidagamage (#36)Rajeev Menon (#9)
474491417Nidhi Singhvi (#2)Rustom Deboo (#44)
674497423Sudhir Kamath (#3)Yoga Pratama (#13)
674422348Rohaina Tanveer (#4)Anuj Shetty (#20)
1074410336Lennie D'Souza (#14)Rustom Deboo (#44)
2474400326Zeenath Ariff (#17)Nabena B Hemalatha (#37)
974446372Rustom Deboo (#44)Nikheel Ruparel (#31)
2175483408Mangala Bhandarkar (#7)Rohaina Tanveer (#4)
776409333Rahil Parkar (#5)Zeenath Ariff (#17)
1576407331Rahil Parkar (#5)Adheesha Dissanayake (#35)
3276491415Mangala Bhandarkar (#7)Diyath Visidagamage (#36)
176488412Seshi Ramanathan (#12)Diyath Visidagamage (#36)
2876436360Rajnikant Singh (#41)Zeenath Ariff (#17)
176502426Lalantha Amarasinghe (#42)Dammika Witharana (#18)
1576386310Rustom Deboo (#44)Zeenath Ariff (#17)
376434358Pankaj Bolaki (#45)Rustom Deboo (#44)
577474397Sam Joseph (#8)Arindam Basu (#30)
2077439362Yoga Pratama (#13)Mazher Qureshi (#15)
2977450373Lennie D'Souza (#14)Rajeev Menon (#9)
3177450373Lennie D'Souza (#14)Rajeev Menon (#9)
2677425348Zeenath Ariff (#17)Vignesh S (#48)
1677453376Sumeet Sachdev (#22)Yoga Pratama (#13)
2978470392Rohaina Tanveer (#4)Amit Sood (#21)
2178401323Sam Joseph (#8)Rekha Balaji (#10)
178449371Anthony Gomes (#29)Rahil Parkar (#5)
1878447369Rajnikant Singh (#41)Yoga Pratama (#13)
1879459380Cecil Fernandes (#6)Radhika Mahalingaiah (#19)
1579411332Anuj Shetty (#20)R Nalini (#11)
1479486407Amit Sood (#21)Rajnikant Singh (#41)
1979346267Khwanjai Thammaping (#32)Dipankar Chatterjee (#23)
780406326Rohaina Tanveer (#4)Arindam Basu (#30)
1780437357Radhika Mahalingaiah (#19)Anthony Gomes (#29)
3180409329Kannan Sethuraman (#26)Shubha S (#28)
2280431351Shubha S (#28)Zeenath Ariff (#17)
480457377Arindam Basu (#30)Amit Sood (#21)
2481424343Sudhir Kamath (#3)Cecil Fernandes (#6)
1581417336Seshi Ramanathan (#12)Yoga Pratama (#13)
1381457376Marie Fernandes (#25)Wimal Fernando (#24)
2881389308Shubha S (#28)Kannan Sethuraman (#26)
881519438Lalantha Amarasinghe (#42)Rekha Balaji (#10)
3182421339Sam Joseph (#8)Swagat Nukala (#47)
3182435353R Nalini (#11)Nikheel Ruparel (#31)
1382451369Radhika Mahalingaiah (#19)Diyath Visidagamage (#36)
1383444361Manju Sood (#1)Rajeev Menon (#9)
1283422339Vignesh S (#48)Kannan Sethuraman (#26)
1684452368Manju Sood (#1)Radhika Mahalingaiah (#19)
2584424340Nidhi Singhvi (#2)Swagat Nukala (#47)
2284426342Sudhir Kamath (#3)Khwanjai Thammaping (#32)
984408324Rekha Balaji (#10)Nabena B Hemalatha (#37)
284386302Sumeet Sachdev (#22)Ritu Chadha (#46)
3085440355Radhika Mahalingaiah (#19)R Nalini (#11)
1085447362Wimal Fernando (#24)Radhika Mahalingaiah (#19)
485474389Rajnikant Singh (#41)Arvind Lath (#39)
2485456371Lalantha Amarasinghe (#42)Rekha Balaji (#10)
1985420335Pankaj Bolaki (#45)Marie Fernandes (#25)
2885403318Ritu Chadha (#46)Rekha Balaji (#10)
2686385299Diyath Visidagamage (#36)Manju Sood (#1)
1086461375Nabena B Hemalatha (#37)Shubha S (#28)
1787469382Nidhi Singhvi (#2)Sumeet Sachdev (#22)
1087467380Sridhar Paidikondala (#16)Sudhir Kamath (#3)
1588453365Cecil Fernandes (#6)Janidu Karunaratne (#43)
888447359Kannan Sethuraman (#26)Ritu Chadha (#46)
188471383Neelam Agrawal (#33)Rajeev Menon (#9)
1688450362Adheesha Dissanayake (#35)Janidu Karunaratne (#43)
2189433344Mazher Qureshi (#15)Shubha S (#28)
2889393304Wimal Fernando (#24)Neelam Agrawal (#33)
1089460371Rajnikant Singh (#41)Vignesh S (#48)
2589448359Rajnikant Singh (#41)Vignesh S (#48)
1889445356Pankaj Bolaki (#45)Suchindra Potnis (#34)
1789445356Swagat Nukala (#47)Neelam Agrawal (#33)
2390498408Sudhir Kamath (#3)Kala Ganesh (#27)
3090487397Yoga Pratama (#13)Sumeet Sachdev (#22)
2390416326Marie Fernandes (#25)Pankaj Bolaki (#45)
690393303Rehet Singh Bhatia (#40)Lalantha Amarasinghe (#42)
2290411321Rehet Singh Bhatia (#40)Kannan Sethuraman (#26)
2390429339Vignesh S (#48)Nabena B Hemalatha (#37)
1991461370Seshi Ramanathan (#12)Anuj Shetty (#20)
1491398307Mazher Qureshi (#15)Vignesh S (#48)
3191462371Mazher Qureshi (#15)Rehet Singh Bhatia (#40)
2191398307Kala Ganesh (#27)Janidu Karunaratne (#43)
191482391Rajnikant Singh (#41)Zeenath Ariff (#17)
291445354Janidu Karunaratne (#43)Wimal Fernando (#24)
2492395303Manju Sood (#1)Rohaina Tanveer (#4)
3092395303Nidhi Singhvi (#2)Lennie D'Souza (#14)
2892401309Rajeev Menon (#9)Sridhar Paidikondala (#16)
3292432340Rekha Balaji (#10)Ritu Chadha (#46)
992480388Radhika Mahalingaiah (#19)R Nalini (#11)
492421329Kala Ganesh (#27)Vignesh S (#48)
1293439346Rahil Parkar (#5)Adheesha Dissanayake (#35)
693459366Mangala Bhandarkar (#7)Cecil Fernandes (#6)
493460367Mazher Qureshi (#15)Pankaj Bolaki (#45)
2793407314Anuj Shetty (#20)Khwanjai Thammaping (#32)
1493417324Madhav Kamath (#38)Manju Sood (#1)
3193419326Madhav Kamath (#38)Radhika Mahalingaiah (#19)
2393406313Rustom Deboo (#44)Ritu Chadha (#46)
2594446352R Nalini (#11)Neelam Agrawal (#33)
494441347Anuj Shetty (#20)Neelam Agrawal (#33)
2395421326Rohaina Tanveer (#4)Arindam Basu (#30)
2295450355Dipankar Chatterjee (#23)Seshi Ramanathan (#12)
1995473378Rustom Deboo (#44)Swagat Nukala (#47)
1396499403Nidhi Singhvi (#2)Anuj Shetty (#20)
2597451354Dammika Witharana (#18)Pankaj Bolaki (#45)
1897410313Janidu Karunaratne (#43)Sudhir Kamath (#3)
2598444346Mangala Bhandarkar (#7)Diyath Visidagamage (#36)
398405307R Nalini (#11)Rehet Singh Bhatia (#40)
2898416318Sumeet Sachdev (#22)Anthony Gomes (#29)
1098424326Marie Fernandes (#25)Mazher Qureshi (#15)
3098472374Janidu Karunaratne (#43)Diyath Visidagamage (#36)
1199453354Rahil Parkar (#5)Mangala Bhandarkar (#7)
2899470371Rahil Parkar (#5)Manju Sood (#1)
1299475376Sam Joseph (#8)Yoga Pratama (#13)
2799425326Yoga Pratama (#13)Lalantha Amarasinghe (#42)
199378279Sridhar Paidikondala (#16)Rehet Singh Bhatia (#40)
1299462363Radhika Mahalingaiah (#19)Mazher Qureshi (#15)
2399462363Shubha S (#28)Rajnikant Singh (#41)
2799437338Arindam Basu (#30)Marie Fernandes (#25)
12100470370Manju Sood (#1)R Nalini (#11)
24100380280Sam Joseph (#8)Dammika Witharana (#18)
29101487386Yoga Pratama (#13)Arvind Lath (#39)
32101451350Dipankar Chatterjee (#23)Amit Sood (#21)
31101445344Anthony Gomes (#29)Rekha Balaji (#10)
7101435334Suchindra Potnis (#34)Kannan Sethuraman (#26)
8102504402Rohaina Tanveer (#4)Zeenath Ariff (#17)
26102426324Mazher Qureshi (#15)Shubha S (#28)
21102453351Suchindra Potnis (#34)Ritu Chadha (#46)
29103480377Rahil Parkar (#5)Manju Sood (#1)
2103405302Zeenath Ariff (#17)Lalantha Amarasinghe (#42)
7103476373Adheesha Dissanayake (#35)Kala Ganesh (#27)
23103469366Swagat Nukala (#47)Rajeev Menon (#9)
11104522418Nidhi Singhvi (#2)Nikheel Ruparel (#31)
2104411307Sudhir Kamath (#3)Dipankar Chatterjee (#23)
10105432327Mangala Bhandarkar (#7)Madhav Kamath (#38)
12105420315Khwanjai Thammaping (#32)Zeenath Ariff (#17)
31106467361Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
13106486380Rekha Balaji (#10)Rehet Singh Bhatia (#40)
7106529423Sridhar Paidikondala (#16)Yoga Pratama (#13)
29106426320Rustom Deboo (#44)Wimal Fernando (#24)
6108425317Zeenath Ariff (#17)Radhika Mahalingaiah (#19)
8108506398Suchindra Potnis (#34)Diyath Visidagamage (#36)
1108455347Rustom Deboo (#44)Anuj Shetty (#20)
3108447339Vignesh S (#48)Nikheel Ruparel (#31)
25109445336Rahil Parkar (#5)Rohaina Tanveer (#4)
5109491382Sridhar Paidikondala (#16)R Nalini (#11)
19109475366Madhav Kamath (#38)Cecil Fernandes (#6)
13109438329Arvind Lath (#39)Shubha S (#28)
28109473364Lalantha Amarasinghe (#42)Rehet Singh Bhatia (#40)
10110502392Rahil Parkar (#5)Rohaina Tanveer (#4)
15110508398Rajeev Menon (#9)Pankaj Bolaki (#45)
31110449339Dammika Witharana (#18)Pankaj Bolaki (#45)
26110537427Amit Sood (#21)Nidhi Singhvi (#2)
9110423313Sumeet Sachdev (#22)Rajnikant Singh (#41)
6110475365Nikheel Ruparel (#31)Rajnikant Singh (#41)
8111397286Nidhi Singhvi (#2)Cecil Fernandes (#6)
18111448337Arindam Basu (#30)Seshi Ramanathan (#12)
21112445333R Nalini (#11)Yoga Pratama (#13)
13112469357Rajnikant Singh (#41)Rustom Deboo (#44)
11112433321Pankaj Bolaki (#45)Kala Ganesh (#27)
29113479366R Nalini (#11)Seshi Ramanathan (#12)
19113397284Yoga Pratama (#13)Arvind Lath (#39)
6113423310Dammika Witharana (#18)Shubha S (#28)
15113492379Radhika Mahalingaiah (#19)Wimal Fernando (#24)
18113438325Dipankar Chatterjee (#23)Sumeet Sachdev (#22)
1114480366Wimal Fernando (#24)Swagat Nukala (#47)
7114491377Nikheel Ruparel (#31)Mazher Qureshi (#15)
24114498384Diyath Visidagamage (#36)Rahil Parkar (#5)
22114438324Janidu Karunaratne (#43)Dammika Witharana (#18)
13115470355Rohaina Tanveer (#4)Madhav Kamath (#38)
4115439324Cecil Fernandes (#6)Suchindra Potnis (#34)
21115489374Seshi Ramanathan (#12)Anthony Gomes (#29)
4115427312Dipankar Chatterjee (#23)Rehet Singh Bhatia (#40)
26116408292Mangala Bhandarkar (#7)Rohaina Tanveer (#4)
27116483367Rajeev Menon (#9)Suchindra Potnis (#34)
13116443327Dipankar Chatterjee (#23)Kala Ganesh (#27)
13116413297Kannan Sethuraman (#26)Ritu Chadha (#46)
12116407291Lalantha Amarasinghe (#42)Kala Ganesh (#27)
4117472355Manju Sood (#1)Rekha Balaji (#10)
4117462345Sudhir Kamath (#3)Seshi Ramanathan (#12)
26117421304Rekha Balaji (#10)Lalantha Amarasinghe (#42)
27117499382Kannan Sethuraman (#26)Zeenath Ariff (#17)
8117407290Khwanjai Thammaping (#32)Rehet Singh Bhatia (#40)
20117444327Lalantha Amarasinghe (#42)Sumeet Sachdev (#22)
16118433315Seshi Ramanathan (#12)Suchindra Potnis (#34)
22118422304Marie Fernandes (#25)Anthony Gomes (#29)
6118447329Madhav Kamath (#38)Arindam Basu (#30)
25119474355Manju Sood (#1)Adheesha Dissanayake (#35)
27119460341Sudhir Kamath (#3)Adheesha Dissanayake (#35)
21119473354Sridhar Paidikondala (#16)Rajeev Menon (#9)
20119458339Kala Ganesh (#27)Marie Fernandes (#25)
19119478359Nikheel Ruparel (#31)Sam Joseph (#8)
25120492372Cecil Fernandes (#6)Madhav Kamath (#38)
26120401281Cecil Fernandes (#6)Radhika Mahalingaiah (#19)
23120487367Neelam Agrawal (#33)Anthony Gomes (#29)
12120458338Madhav Kamath (#38)Wimal Fernando (#24)
27120471351Ritu Chadha (#46)Mazher Qureshi (#15)
17121406285Rajeev Menon (#9)Khwanjai Thammaping (#32)
24121517396Sumeet Sachdev (#22)Mazher Qureshi (#15)
7121483362Diyath Visidagamage (#36)Ritu Chadha (#46)
17121450329Madhav Kamath (#38)Marie Fernandes (#25)
27121462341Rehet Singh Bhatia (#40)Rajnikant Singh (#41)
9122510388Rajeev Menon (#9)Kannan Sethuraman (#26)
29122456334Shubha S (#28)Sam Joseph (#8)
8122458336Nikheel Ruparel (#31)Adheesha Dissanayake (#35)
17123447324Zeenath Ariff (#17)Rehet Singh Bhatia (#40)
32123438315Khwanjai Thammaping (#32)Rehet Singh Bhatia (#40)
6124427303Wimal Fernando (#24)Mazher Qureshi (#15)
21124427303Arvind Lath (#39)Zeenath Ariff (#17)
30126467341Rehet Singh Bhatia (#40)Swagat Nukala (#47)
5127425298Marie Fernandes (#25)Suchindra Potnis (#34)
30127447320Vignesh S (#48)Rajnikant Singh (#41)
29129414285Kala Ganesh (#27)Anuj Shetty (#20)
11129458329Neelam Agrawal (#33)Kannan Sethuraman (#26)
5129437308Madhav Kamath (#38)Zeenath Ariff (#17)
26129402273Arvind Lath (#39)Rajnikant Singh (#41)
24129483354Rustom Deboo (#44)Pankaj Bolaki (#45)
20130463333Rohaina Tanveer (#4)Lennie D'Souza (#14)
9130502372Dammika Witharana (#18)Diyath Visidagamage (#36)
15131459328Manju Sood (#1)Sam Joseph (#8)
7131504373Mangala Bhandarkar (#7)Nidhi Singhvi (#2)
16133459326Rahil Parkar (#5)Madhav Kamath (#38)
30133431298Cecil Fernandes (#6)Arindam Basu (#30)
16133488355Mangala Bhandarkar (#7)Cecil Fernandes (#6)
13133397264Zeenath Ariff (#17)Mazher Qureshi (#15)
27133471338Sumeet Sachdev (#22)Swagat Nukala (#47)
23133498365Diyath Visidagamage (#36)Madhav Kamath (#38)
24134489355Rajeev Menon (#9)Ritu Chadha (#46)
2134502368Yoga Pratama (#13)Madhav Kamath (#38)
11135443308Amit Sood (#21)Dammika Witharana (#18)
9136462326Suchindra Potnis (#34)Zeenath Ariff (#17)
21137510373Amit Sood (#21)Madhav Kamath (#38)
2138462324Nikheel Ruparel (#31)Rekha Balaji (#10)
6138474336Suchindra Potnis (#34)Dipankar Chatterjee (#23)
15138461323Swagat Nukala (#47)Shubha S (#28)
19139489350Rohaina Tanveer (#4)Arindam Basu (#30)
14139453314Radhika Mahalingaiah (#19)Yoga Pratama (#13)
13140437297Suchindra Potnis (#34)Amit Sood (#21)
16142412270Wimal Fernando (#24)Khwanjai Thammaping (#32)
24142454312Vignesh S (#48)Kannan Sethuraman (#26)
22143466323Radhika Mahalingaiah (#19)Lennie D'Souza (#14)
21143490347Anuj Shetty (#20)Lalantha Amarasinghe (#42)
26143439296Neelam Agrawal (#33)Khwanjai Thammaping (#32)
4144479335Rohaina Tanveer (#4)Khwanjai Thammaping (#32)
26144457313Nabena B Hemalatha (#37)Kannan Sethuraman (#26)
11145426281Dipankar Chatterjee (#23)Nabena B Hemalatha (#37)
9145435290Anthony Gomes (#29)Vignesh S (#48)
13145510365Adheesha Dissanayake (#35)Sam Joseph (#8)
26145465320Janidu Karunaratne (#43)Madhav Kamath (#38)
30146469323Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
14146482336Rohaina Tanveer (#4)Sridhar Paidikondala (#16)
11147464317Adheesha Dissanayake (#35)Rohaina Tanveer (#4)
32147518371Madhav Kamath (#38)Lennie D'Souza (#14)
10148432284Nikheel Ruparel (#31)Khwanjai Thammaping (#32)
11149469320Sudhir Kamath (#3)Rustom Deboo (#44)
29149478329Nikheel Ruparel (#31)Suchindra Potnis (#34)
15151463312Amit Sood (#21)Nikheel Ruparel (#31)
31152491339Nidhi Singhvi (#2)Amit Sood (#21)
2152488336Rahil Parkar (#5)Shubha S (#28)
15152503351Madhav Kamath (#38)Suchindra Potnis (#34)
11153547394Sridhar Paidikondala (#16)Madhav Kamath (#38)
12154462308Diyath Visidagamage (#36)Sumeet Sachdev (#22)
9154512358Madhav Kamath (#38)Sudhir Kamath (#3)
8155547392Rajeev Menon (#9)Dammika Witharana (#18)
20155428273Rekha Balaji (#10)Zeenath Ariff (#17)
23155474319Seshi Ramanathan (#12)Khwanjai Thammaping (#32)
8155447292Neelam Agrawal (#33)Vignesh S (#48)
14155461306Neelam Agrawal (#33)Rekha Balaji (#10)
10155507352Rehet Singh Bhatia (#40)Arvind Lath (#39)
24156558402Janidu Karunaratne (#43)Neelam Agrawal (#33)
1158464306Nidhi Singhvi (#2)Kannan Sethuraman (#26)
15158527369Mangala Bhandarkar (#7)Rohaina Tanveer (#4)
7160486326Manju Sood (#1)Amit Sood (#21)
5160480320Mazher Qureshi (#15)Neelam Agrawal (#33)
9160450290Mazher Qureshi (#15)Kala Ganesh (#27)
32161452291Nikheel Ruparel (#31)Suchindra Potnis (#34)
14162444282Rahil Parkar (#5)Lennie D'Souza (#14)
17162482320Dammika Witharana (#18)Mazher Qureshi (#15)
25162445283Khwanjai Thammaping (#32)Sam Joseph (#8)
19163454291Rahil Parkar (#5)Mangala Bhandarkar (#7)
16163505342Ritu Chadha (#46)Rehet Singh Bhatia (#40)
6165465300Arvind Lath (#39)Nabena B Hemalatha (#37)
28165461296Arvind Lath (#39)Swagat Nukala (#47)
9167517350Rahil Parkar (#5)Sam Joseph (#8)
27167486319Rahil Parkar (#5)Mangala Bhandarkar (#7)
21167463296Diyath Visidagamage (#36)Cecil Fernandes (#6)
18169554385Rohaina Tanveer (#4)Marie Fernandes (#25)
2171491320Cecil Fernandes (#6)Khwanjai Thammaping (#32)
21171536365Dammika Witharana (#18)Nikheel Ruparel (#31)
19171475304Adheesha Dissanayake (#35)Sudhir Kamath (#3)
16171539368Pankaj Bolaki (#45)Nidhi Singhvi (#2)
3172486314Rahil Parkar (#5)Mazher Qureshi (#15)
8172521349Anuj Shetty (#20)Arvind Lath (#39)
17172496324Arindam Basu (#30)Sam Joseph (#8)
31173537364Mangala Bhandarkar (#7)Sudhir Kamath (#3)
19174502328Manju Sood (#1)Lennie D'Souza (#14)
4175511336Rahil Parkar (#5)Rajeev Menon (#9)
18176515339Manju Sood (#1)Mangala Bhandarkar (#7)
25177485308Radhika Mahalingaiah (#19)Lennie D'Souza (#14)
9178464286Lennie D'Souza (#14)Seshi Ramanathan (#12)
1179518339Amit Sood (#21)Vignesh S (#48)
24180532352Nikheel Ruparel (#31)Arvind Lath (#39)
6182533351Adheesha Dissanayake (#35)Amit Sood (#21)
12183484301Sudhir Kamath (#3)Arindam Basu (#30)
29183457274Rehet Singh Bhatia (#40)Rajnikant Singh (#41)
24185508323Seshi Ramanathan (#12)Kala Ganesh (#27)
12186497311Cecil Fernandes (#6)Nikheel Ruparel (#31)
8187536349Seshi Ramanathan (#12)Rajnikant Singh (#41)
13187507320Sumeet Sachdev (#22)Neelam Agrawal (#33)
15188491303Ritu Chadha (#46)Nabena B Hemalatha (#37)
5189509320Manju Sood (#1)Dipankar Chatterjee (#23)
31189508319Dipankar Chatterjee (#23)Rustom Deboo (#44)
15190527337Marie Fernandes (#25)Sudhir Kamath (#3)
26191479288Suchindra Potnis (#34)Swagat Nukala (#47)
32192426234Yoga Pratama (#13)Dammika Witharana (#18)
25194514320Sudhir Kamath (#3)Amit Sood (#21)
18194494300Rajeev Menon (#9)Sam Joseph (#8)
3195533338Anthony Gomes (#29)Arvind Lath (#39)
5196480284Ritu Chadha (#46)Shubha S (#28)
1197519322Ritu Chadha (#46)Dipankar Chatterjee (#23)
2198518320Nidhi Singhvi (#2)Marie Fernandes (#25)
25198504306Rekha Balaji (#10)Arvind Lath (#39)
1201511310Madhav Kamath (#38)Lennie D'Souza (#14)
14201480279Ritu Chadha (#46)Shubha S (#28)
3202504302Lennie D'Souza (#14)Nabena B Hemalatha (#37)
18203540337Khwanjai Thammaping (#32)Swagat Nukala (#47)
2204504300Seshi Ramanathan (#12)Nabena B Hemalatha (#37)
13205550345Dammika Witharana (#18)Vignesh S (#48)
2208594386Mazher Qureshi (#15)Rehet Singh Bhatia (#40)
6209477268R Nalini (#11)Ritu Chadha (#46)
20209537328Amit Sood (#21)Adheesha Dissanayake (#35)
18209527318Kala Ganesh (#27)Lalantha Amarasinghe (#42)
30212552340Mangala Bhandarkar (#7)Sudhir Kamath (#3)
30212512300Anuj Shetty (#20)Neelam Agrawal (#33)
12220528308Dipankar Chatterjee (#23)Arvind Lath (#39)
13220497277Pankaj Bolaki (#45)Khwanjai Thammaping (#32)
28222534312Arindam Basu (#30)Cecil Fernandes (#6)
6229493264Khwanjai Thammaping (#32)Kannan Sethuraman (#26)
22230538308Arindam Basu (#30)Madhav Kamath (#38)
10232509277Janidu Karunaratne (#43)Sam Joseph (#8)
18235586351Anuj Shetty (#20)Dammika Witharana (#18)
4236485249Janidu Karunaratne (#43)Sridhar Paidikondala (#16)
8237515278Manju Sood (#1)Sumeet Sachdev (#22)
7237535298Rajnikant Singh (#41)Rehet Singh Bhatia (#40)
23241551310Rekha Balaji (#10)Sumeet Sachdev (#22)
28241483242Nabena B Hemalatha (#37)Vignesh S (#48)
10245540295Amit Sood (#21)Anthony Gomes (#29)
32253553300Rohaina Tanveer (#4)Cecil Fernandes (#6)
16253491238Anthony Gomes (#29)Anuj Shetty (#20)
4256563307Nikheel Ruparel (#31)Lalantha Amarasinghe (#42)
16258560302Kala Ganesh (#27)Rajnikant Singh (#41)
11268520252Diyath Visidagamage (#36)Rekha Balaji (#10)
5275599324Sudhir Kamath (#3)Anuj Shetty (#20)
20277558281R Nalini (#11)Swagat Nukala (#47)
20299510211Radhika Mahalingaiah (#19)Pankaj Bolaki (#45)
26339556217Nikheel Ruparel (#31)Ritu Chadha (#46)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.