Back to round index.

Capgemini International Scrabble Tournament 2019

Division ADivision BDivision CDivision D

10th - 13th Jan 2019

Division B High Wins

RoundWinning
Score
Losing
Score
WinnerLoser
5599324Sudhir Kamath (#3)Anuj Shetty (#20)
2594386Mazher Qureshi (#15)Rehet Singh Bhatia (#40)
18586351Anuj Shetty (#20)Dammika Witharana (#18)
4563307Nikheel Ruparel (#31)Lalantha Amarasinghe (#42)
16560302Kala Ganesh (#27)Rajnikant Singh (#41)
20558281R Nalini (#11)Swagat Nukala (#47)
24558402Janidu Karunaratne (#43)Neelam Agrawal (#33)
26556217Nikheel Ruparel (#31)Ritu Chadha (#46)
18554385Rohaina Tanveer (#4)Marie Fernandes (#25)
32553300Rohaina Tanveer (#4)Cecil Fernandes (#6)
30552340Mangala Bhandarkar (#7)Sudhir Kamath (#3)
23551310Rekha Balaji (#10)Sumeet Sachdev (#22)
13550345Dammika Witharana (#18)Vignesh S (#48)
8547392Rajeev Menon (#9)Dammika Witharana (#18)
11547394Sridhar Paidikondala (#16)Madhav Kamath (#38)
10540295Amit Sood (#21)Anthony Gomes (#29)
18540337Khwanjai Thammaping (#32)Swagat Nukala (#47)
16539368Pankaj Bolaki (#45)Nidhi Singhvi (#2)
22538308Arindam Basu (#30)Madhav Kamath (#38)
31537364Mangala Bhandarkar (#7)Sudhir Kamath (#3)
20537328Amit Sood (#21)Adheesha Dissanayake (#35)
26537427Amit Sood (#21)Nidhi Singhvi (#2)
8536349Seshi Ramanathan (#12)Rajnikant Singh (#41)
21536365Dammika Witharana (#18)Nikheel Ruparel (#31)
7535298Rajnikant Singh (#41)Rehet Singh Bhatia (#40)
28534312Arindam Basu (#30)Cecil Fernandes (#6)
3533338Anthony Gomes (#29)Arvind Lath (#39)
6533351Adheesha Dissanayake (#35)Amit Sood (#21)
24532352Nikheel Ruparel (#31)Arvind Lath (#39)
7529423Sridhar Paidikondala (#16)Yoga Pratama (#13)
12528308Dipankar Chatterjee (#23)Arvind Lath (#39)
15527369Mangala Bhandarkar (#7)Rohaina Tanveer (#4)
15527337Marie Fernandes (#25)Sudhir Kamath (#3)
18527318Kala Ganesh (#27)Lalantha Amarasinghe (#42)
11522418Nidhi Singhvi (#2)Nikheel Ruparel (#31)
8521349Anuj Shetty (#20)Arvind Lath (#39)
11520252Diyath Visidagamage (#36)Rekha Balaji (#10)
8519438Lalantha Amarasinghe (#42)Rekha Balaji (#10)
1519322Ritu Chadha (#46)Dipankar Chatterjee (#23)
2518320Nidhi Singhvi (#2)Marie Fernandes (#25)
1518339Amit Sood (#21)Vignesh S (#48)
32518371Madhav Kamath (#38)Lennie D'Souza (#14)
9517350Rahil Parkar (#5)Sam Joseph (#8)
24517396Sumeet Sachdev (#22)Mazher Qureshi (#15)
8515278Manju Sood (#1)Sumeet Sachdev (#22)
18515339Manju Sood (#1)Mangala Bhandarkar (#7)
25514320Sudhir Kamath (#3)Amit Sood (#21)
2514475R Nalini (#11)Diyath Visidagamage (#36)
30512300Anuj Shetty (#20)Neelam Agrawal (#33)
9512358Madhav Kamath (#38)Sudhir Kamath (#3)
4511336Rahil Parkar (#5)Rajeev Menon (#9)
1511310Madhav Kamath (#38)Lennie D'Souza (#14)
9510388Rajeev Menon (#9)Kannan Sethuraman (#26)
20510211Radhika Mahalingaiah (#19)Pankaj Bolaki (#45)
21510373Amit Sood (#21)Madhav Kamath (#38)
13510365Adheesha Dissanayake (#35)Sam Joseph (#8)
5509320Manju Sood (#1)Dipankar Chatterjee (#23)
10509277Janidu Karunaratne (#43)Sam Joseph (#8)
6508445Rahil Parkar (#5)Pankaj Bolaki (#45)
15508398Rajeev Menon (#9)Pankaj Bolaki (#45)
26508440Rajeev Menon (#9)Anuj Shetty (#20)
24508323Seshi Ramanathan (#12)Kala Ganesh (#27)
31508319Dipankar Chatterjee (#23)Rustom Deboo (#44)
13507320Sumeet Sachdev (#22)Neelam Agrawal (#33)
10507352Rehet Singh Bhatia (#40)Arvind Lath (#39)
8506398Suchindra Potnis (#34)Diyath Visidagamage (#36)
16505342Ritu Chadha (#46)Rehet Singh Bhatia (#40)
8504402Rohaina Tanveer (#4)Zeenath Ariff (#17)
7504373Mangala Bhandarkar (#7)Nidhi Singhvi (#2)
25504306Rekha Balaji (#10)Arvind Lath (#39)
2504300Seshi Ramanathan (#12)Nabena B Hemalatha (#37)
3504302Lennie D'Souza (#14)Nabena B Hemalatha (#37)
15503351Madhav Kamath (#38)Suchindra Potnis (#34)
19502328Manju Sood (#1)Lennie D'Souza (#14)
10502392Rahil Parkar (#5)Rohaina Tanveer (#4)
2502368Yoga Pratama (#13)Madhav Kamath (#38)
9502372Dammika Witharana (#18)Diyath Visidagamage (#36)
1502426Lalantha Amarasinghe (#42)Dammika Witharana (#18)
22499427Manju Sood (#1)Mangala Bhandarkar (#7)
13499403Nidhi Singhvi (#2)Anuj Shetty (#20)
27499382Kannan Sethuraman (#26)Zeenath Ariff (#17)
15499490Neelam Agrawal (#33)Rehet Singh Bhatia (#40)
23498408Sudhir Kamath (#3)Kala Ganesh (#27)
23498365Diyath Visidagamage (#36)Madhav Kamath (#38)
24498384Diyath Visidagamage (#36)Rahil Parkar (#5)
6497423Sudhir Kamath (#3)Yoga Pratama (#13)
12497311Cecil Fernandes (#6)Nikheel Ruparel (#31)
13497277Pankaj Bolaki (#45)Khwanjai Thammaping (#32)
17496324Arindam Basu (#30)Sam Joseph (#8)
17495425Janidu Karunaratne (#43)Pankaj Bolaki (#45)
18494300Rajeev Menon (#9)Sam Joseph (#8)
6493264Khwanjai Thammaping (#32)Kannan Sethuraman (#26)
25492372Cecil Fernandes (#6)Madhav Kamath (#38)
7492419Dammika Witharana (#18)Arvind Lath (#39)
15492379Radhika Mahalingaiah (#19)Wimal Fernando (#24)
4491417Nidhi Singhvi (#2)Rustom Deboo (#44)
31491339Nidhi Singhvi (#2)Amit Sood (#21)
2491320Cecil Fernandes (#6)Khwanjai Thammaping (#32)
32491415Mangala Bhandarkar (#7)Diyath Visidagamage (#36)
5491382Sridhar Paidikondala (#16)R Nalini (#11)
16491238Anthony Gomes (#29)Anuj Shetty (#20)
7491377Nikheel Ruparel (#31)Mazher Qureshi (#15)
15491303Ritu Chadha (#46)Nabena B Hemalatha (#37)
21490347Anuj Shetty (#20)Lalantha Amarasinghe (#42)
8490429Rustom Deboo (#44)R Nalini (#11)
19489350Rohaina Tanveer (#4)Arindam Basu (#30)
24489355Rajeev Menon (#9)Ritu Chadha (#46)
21489374Seshi Ramanathan (#12)Anthony Gomes (#29)
18489423Anthony Gomes (#29)Rustom Deboo (#44)
2488336Rahil Parkar (#5)Shubha S (#28)
16488355Mangala Bhandarkar (#7)Cecil Fernandes (#6)
1488412Seshi Ramanathan (#12)Diyath Visidagamage (#36)
31488420Sridhar Paidikondala (#16)Anuj Shetty (#20)
29487386Yoga Pratama (#13)Arvind Lath (#39)
30487397Yoga Pratama (#13)Sumeet Sachdev (#22)
23487367Neelam Agrawal (#33)Anthony Gomes (#29)
7486326Manju Sood (#1)Amit Sood (#21)
3486314Rahil Parkar (#5)Mazher Qureshi (#15)
27486319Rahil Parkar (#5)Mangala Bhandarkar (#7)
13486380Rekha Balaji (#10)Rehet Singh Bhatia (#40)
14486407Amit Sood (#21)Rajnikant Singh (#41)
4486416Madhav Kamath (#38)Kannan Sethuraman (#26)
5486427Rehet Singh Bhatia (#40)Swagat Nukala (#47)
25485308Radhika Mahalingaiah (#19)Lennie D'Souza (#14)
4485249Janidu Karunaratne (#43)Sridhar Paidikondala (#16)
12484301Sudhir Kamath (#3)Arindam Basu (#30)
21483408Mangala Bhandarkar (#7)Rohaina Tanveer (#4)
27483367Rajeev Menon (#9)Suchindra Potnis (#34)
7483362Diyath Visidagamage (#36)Ritu Chadha (#46)
28483242Nabena B Hemalatha (#37)Vignesh S (#48)
24483354Rustom Deboo (#44)Pankaj Bolaki (#45)
14482336Rohaina Tanveer (#4)Sridhar Paidikondala (#16)
17482320Dammika Witharana (#18)Mazher Qureshi (#15)
28482421Madhav Kamath (#38)Dammika Witharana (#18)
1482391Rajnikant Singh (#41)Zeenath Ariff (#17)
5482464Pankaj Bolaki (#45)Seshi Ramanathan (#12)
29480377Rahil Parkar (#5)Manju Sood (#1)
5480320Mazher Qureshi (#15)Neelam Agrawal (#33)
9480388Radhika Mahalingaiah (#19)R Nalini (#11)
1480366Wimal Fernando (#24)Swagat Nukala (#47)
14480475Nikheel Ruparel (#31)Rajeev Menon (#9)
5480284Ritu Chadha (#46)Shubha S (#28)
14480279Ritu Chadha (#46)Shubha S (#28)
14479460Sudhir Kamath (#3)Nidhi Singhvi (#2)
4479335Rohaina Tanveer (#4)Khwanjai Thammaping (#32)
29479366R Nalini (#11)Seshi Ramanathan (#12)
26479288Suchindra Potnis (#34)Swagat Nukala (#47)
19478359Nikheel Ruparel (#31)Sam Joseph (#8)
29478329Nikheel Ruparel (#31)Suchindra Potnis (#34)
6477268R Nalini (#11)Ritu Chadha (#46)
17477411Adheesha Dissanayake (#35)Cecil Fernandes (#6)
7476373Adheesha Dissanayake (#35)Kala Ganesh (#27)
3475421Cecil Fernandes (#6)Dipankar Chatterjee (#23)
12475376Sam Joseph (#8)Yoga Pratama (#13)
5475402Amit Sood (#21)Diyath Visidagamage (#36)
6475365Nikheel Ruparel (#31)Rajnikant Singh (#41)
14475417Suchindra Potnis (#34)Arindam Basu (#30)
19475304Adheesha Dissanayake (#35)Sudhir Kamath (#3)
8475432Madhav Kamath (#38)Sam Joseph (#8)
19475366Madhav Kamath (#38)Cecil Fernandes (#6)
25474355Manju Sood (#1)Adheesha Dissanayake (#35)
5474397Sam Joseph (#8)Arindam Basu (#30)
23474319Seshi Ramanathan (#12)Khwanjai Thammaping (#32)
6474336Suchindra Potnis (#34)Dipankar Chatterjee (#23)
4474389Rajnikant Singh (#41)Arvind Lath (#39)
14474428Janidu Karunaratne (#43)Marie Fernandes (#25)
21473354Sridhar Paidikondala (#16)Rajeev Menon (#9)
28473364Lalantha Amarasinghe (#42)Rehet Singh Bhatia (#40)
19473378Rustom Deboo (#44)Swagat Nukala (#47)
4472355Manju Sood (#1)Rekha Balaji (#10)
9472414Neelam Agrawal (#33)Lalantha Amarasinghe (#42)
30472374Janidu Karunaratne (#43)Diyath Visidagamage (#36)
28471433Nidhi Singhvi (#2)Marie Fernandes (#25)
8471431Rahil Parkar (#5)Mangala Bhandarkar (#7)
27471338Sumeet Sachdev (#22)Swagat Nukala (#47)
1471383Neelam Agrawal (#33)Rajeev Menon (#9)
25471423Janidu Karunaratne (#43)Rustom Deboo (#44)
27471351Ritu Chadha (#46)Mazher Qureshi (#15)
12470370Manju Sood (#1)R Nalini (#11)
13470355Rohaina Tanveer (#4)Madhav Kamath (#38)
29470392Rohaina Tanveer (#4)Amit Sood (#21)
31470398Rohaina Tanveer (#4)Arindam Basu (#30)
28470371Rahil Parkar (#5)Manju Sood (#1)
7470420Anuj Shetty (#20)Anthony Gomes (#29)
30469323Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
17469382Nidhi Singhvi (#2)Sumeet Sachdev (#22)
11469320Sudhir Kamath (#3)Rustom Deboo (#44)
26469420Lennie D'Souza (#14)Seshi Ramanathan (#12)
21469458Dipankar Chatterjee (#23)Nidhi Singhvi (#2)
13469357Rajnikant Singh (#41)Rustom Deboo (#44)
23469366Swagat Nukala (#47)Rajeev Menon (#9)
31467361Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
10467380Sridhar Paidikondala (#16)Sudhir Kamath (#3)
30467341Rehet Singh Bhatia (#40)Swagat Nukala (#47)
22466323Radhika Mahalingaiah (#19)Lennie D'Souza (#14)
14466399Swagat Nukala (#47)Arvind Lath (#39)
23465404Cecil Fernandes (#6)Lennie D'Souza (#14)
6465300Arvind Lath (#39)Nabena B Hemalatha (#37)
26465320Janidu Karunaratne (#43)Madhav Kamath (#38)
1464306Nidhi Singhvi (#2)Kannan Sethuraman (#26)
29464397Sudhir Kamath (#3)Mangala Bhandarkar (#7)
9464286Lennie D'Souza (#14)Seshi Ramanathan (#12)
3464458Marie Fernandes (#25)Rajnikant Singh (#41)
11464317Adheesha Dissanayake (#35)Rohaina Tanveer (#4)
20463333Rohaina Tanveer (#4)Lennie D'Souza (#14)
29463446Sridhar Paidikondala (#16)Neelam Agrawal (#33)
15463312Amit Sood (#21)Nikheel Ruparel (#31)
21463296Diyath Visidagamage (#36)Cecil Fernandes (#6)
11463416Arvind Lath (#39)Shubha S (#28)
27462432Manju Sood (#1)Diyath Visidagamage (#36)
4462345Sudhir Kamath (#3)Seshi Ramanathan (#12)
31462371Mazher Qureshi (#15)Rehet Singh Bhatia (#40)
12462363Radhika Mahalingaiah (#19)Mazher Qureshi (#15)
23462363Shubha S (#28)Rajnikant Singh (#41)
2462324Nikheel Ruparel (#31)Rekha Balaji (#10)
9462326Suchindra Potnis (#34)Zeenath Ariff (#17)
12462308Diyath Visidagamage (#36)Sumeet Sachdev (#22)
27462341Rehet Singh Bhatia (#40)Rajnikant Singh (#41)
19461370Seshi Ramanathan (#12)Anuj Shetty (#20)
14461306Neelam Agrawal (#33)Rekha Balaji (#10)
10461375Nabena B Hemalatha (#37)Shubha S (#28)
28461296Arvind Lath (#39)Swagat Nukala (#47)
15461323Swagat Nukala (#47)Shubha S (#28)
27460341Sudhir Kamath (#3)Adheesha Dissanayake (#35)
23460433Sam Joseph (#8)Lalantha Amarasinghe (#42)
4460367Mazher Qureshi (#15)Pankaj Bolaki (#45)
24460396Marie Fernandes (#25)Radhika Mahalingaiah (#19)
14460387Anthony Gomes (#29)Dammika Witharana (#18)
10460371Rajnikant Singh (#41)Vignesh S (#48)
15459328Manju Sood (#1)Sam Joseph (#8)
8459444Sudhir Kamath (#3)Janidu Karunaratne (#43)
16459326Rahil Parkar (#5)Madhav Kamath (#38)
18459380Cecil Fernandes (#6)Radhika Mahalingaiah (#19)
6459366Mangala Bhandarkar (#7)Cecil Fernandes (#6)
1459399Yoga Pratama (#13)Nabena B Hemalatha (#37)
15459442Arindam Basu (#30)Nidhi Singhvi (#2)
1458413Mangala Bhandarkar (#7)Nikheel Ruparel (#31)
6458422Sridhar Paidikondala (#16)Anthony Gomes (#29)
20458339Kala Ganesh (#27)Marie Fernandes (#25)
8458336Nikheel Ruparel (#31)Adheesha Dissanayake (#35)
11458329Neelam Agrawal (#33)Kannan Sethuraman (#26)
12458338Madhav Kamath (#38)Wimal Fernando (#24)
10457404R Nalini (#11)Kala Ganesh (#27)
13457376Marie Fernandes (#25)Wimal Fernando (#24)
23457430Kannan Sethuraman (#26)Zeenath Ariff (#17)
4457377Arindam Basu (#30)Amit Sood (#21)
26457313Nabena B Hemalatha (#37)Kannan Sethuraman (#26)
29457274Rehet Singh Bhatia (#40)Rajnikant Singh (#41)
25456446Rajeev Menon (#9)Anthony Gomes (#29)
18456399Shubha S (#28)Rehet Singh Bhatia (#40)
29456334Shubha S (#28)Sam Joseph (#8)
24456371Lalantha Amarasinghe (#42)Rekha Balaji (#10)
16456397Swagat Nukala (#47)Mazher Qureshi (#15)
28455440Sudhir Kamath (#3)Mangala Bhandarkar (#7)
16455447Nikheel Ruparel (#31)R Nalini (#11)
1455347Rustom Deboo (#44)Anuj Shetty (#20)
14455435Pankaj Bolaki (#45)Anuj Shetty (#20)
5454450Nidhi Singhvi (#2)Radhika Mahalingaiah (#19)
32454400Nidhi Singhvi (#2)Janidu Karunaratne (#43)
19454291Rahil Parkar (#5)Mangala Bhandarkar (#7)
21454423Marie Fernandes (#25)Rustom Deboo (#44)
5454450Kala Ganesh (#27)Rajeev Menon (#9)
1454394Arindam Basu (#30)Cecil Fernandes (#6)
15454392Khwanjai Thammaping (#32)Rajnikant Singh (#41)
3454427Madhav Kamath (#38)Lalantha Amarasinghe (#42)
24454312Vignesh S (#48)Kannan Sethuraman (#26)
11453354Rahil Parkar (#5)Mangala Bhandarkar (#7)
15453365Cecil Fernandes (#6)Janidu Karunaratne (#43)
14453314Radhika Mahalingaiah (#19)Yoga Pratama (#13)
16453376Sumeet Sachdev (#22)Yoga Pratama (#13)
21453351Suchindra Potnis (#34)Ritu Chadha (#46)
16452368Manju Sood (#1)Radhika Mahalingaiah (#19)
28452379Seshi Ramanathan (#12)Nikheel Ruparel (#31)
30452382Kala Ganesh (#27)Dammika Witharana (#18)
32452291Nikheel Ruparel (#31)Suchindra Potnis (#34)
25451354Dammika Witharana (#18)Pankaj Bolaki (#45)
13451369Radhika Mahalingaiah (#19)Diyath Visidagamage (#36)
19451436Radhika Mahalingaiah (#19)Sridhar Paidikondala (#16)
32451350Dipankar Chatterjee (#23)Amit Sood (#21)
11450390Seshi Ramanathan (#12)Radhika Mahalingaiah (#19)
29450373Lennie D'Souza (#14)Rajeev Menon (#9)
31450373Lennie D'Souza (#14)Rajeev Menon (#9)
9450290Mazher Qureshi (#15)Kala Ganesh (#27)
28450392Mazher Qureshi (#15)Sam Joseph (#8)
22450355Dipankar Chatterjee (#23)Seshi Ramanathan (#12)
16450362Adheesha Dissanayake (#35)Janidu Karunaratne (#43)
17450329Madhav Kamath (#38)Marie Fernandes (#25)
31449339Dammika Witharana (#18)Pankaj Bolaki (#45)
1449371Anthony Gomes (#29)Rahil Parkar (#5)
2449409Arindam Basu (#30)Kala Ganesh (#27)
18448337Arindam Basu (#30)Seshi Ramanathan (#12)
25448359Rajnikant Singh (#41)Vignesh S (#48)
17447324Zeenath Ariff (#17)Rehet Singh Bhatia (#40)
10447362Wimal Fernando (#24)Radhika Mahalingaiah (#19)
8447359Kannan Sethuraman (#26)Ritu Chadha (#46)
8447292Neelam Agrawal (#33)Vignesh S (#48)
6447329Madhav Kamath (#38)Arindam Basu (#30)
18447369Rajnikant Singh (#41)Yoga Pratama (#13)
3447339Vignesh S (#48)Nikheel Ruparel (#31)
30447320Vignesh S (#48)Rajnikant Singh (#41)
20446420Nidhi Singhvi (#2)Suchindra Potnis (#34)
20446441Cecil Fernandes (#6)Sudhir Kamath (#3)
17446398Mangala Bhandarkar (#7)Lennie D'Souza (#14)
25446352R Nalini (#11)Neelam Agrawal (#33)
32446434R Nalini (#11)Radhika Mahalingaiah (#19)
26446422Sumeet Sachdev (#22)Anthony Gomes (#29)
16446401Shubha S (#28)Kannan Sethuraman (#26)
9446372Rustom Deboo (#44)Nikheel Ruparel (#31)
22445404Nidhi Singhvi (#2)Rajeev Menon (#9)
29445414Nidhi Singhvi (#2)Radhika Mahalingaiah (#19)
25445336Rahil Parkar (#5)Rohaina Tanveer (#4)
4445432Mangala Bhandarkar (#7)Yoga Pratama (#13)
21445333R Nalini (#11)Yoga Pratama (#13)
24445406R Nalini (#11)Anthony Gomes (#29)
22445413Mazher Qureshi (#15)Arvind Lath (#39)
25445427Mazher Qureshi (#15)Rehet Singh Bhatia (#40)
2445373Sridhar Paidikondala (#16)Arvind Lath (#39)
12445432Sridhar Paidikondala (#16)Janidu Karunaratne (#43)
10445397Anuj Shetty (#20)Suchindra Potnis (#34)
10445419Kannan Sethuraman (#26)Lalantha Amarasinghe (#42)
31445344Anthony Gomes (#29)Rekha Balaji (#10)
25445283Khwanjai Thammaping (#32)Sam Joseph (#8)
9445374Adheesha Dissanayake (#35)Anuj Shetty (#20)
14445416Lalantha Amarasinghe (#42)Rehet Singh Bhatia (#40)
2445354Janidu Karunaratne (#43)Wimal Fernando (#24)
12445434Pankaj Bolaki (#45)Neelam Agrawal (#33)
18445356Pankaj Bolaki (#45)Suchindra Potnis (#34)
17445356Swagat Nukala (#47)Neelam Agrawal (#33)
13444361Manju Sood (#1)Rajeev Menon (#9)
14444282Rahil Parkar (#5)Lennie D'Souza (#14)
25444346Mangala Bhandarkar (#7)Diyath Visidagamage (#36)
7444390Rekha Balaji (#10)Shubha S (#28)
7444415Khwanjai Thammaping (#32)Neelam Agrawal (#33)
17444442Diyath Visidagamage (#36)Anuj Shetty (#20)
20444327Lalantha Amarasinghe (#42)Sumeet Sachdev (#22)
11443308Amit Sood (#21)Dammika Witharana (#18)
13443327Dipankar Chatterjee (#23)Kala Ganesh (#27)
25443423Kala Ganesh (#27)Suchindra Potnis (#34)
3443419Arindam Basu (#30)Sudhir Kamath (#3)
21443388Neelam Agrawal (#33)Sumeet Sachdev (#22)
28443391Adheesha Dissanayake (#35)Amit Sood (#21)
21442421Arindam Basu (#30)Adheesha Dissanayake (#35)
17442422Nikheel Ruparel (#31)Dipankar Chatterjee (#23)
32441406Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
2441417Mangala Bhandarkar (#7)Suchindra Potnis (#34)
2441414Lennie D'Souza (#14)Rajnikant Singh (#41)
7441383Radhika Mahalingaiah (#19)Sumeet Sachdev (#22)
4441347Anuj Shetty (#20)Neelam Agrawal (#33)
16441387Amit Sood (#21)Rajeev Menon (#9)
4441390Sumeet Sachdev (#22)Shubha S (#28)
10441415Adheesha Dissanayake (#35)Nidhi Singhvi (#2)
3440385Radhika Mahalingaiah (#19)Kannan Sethuraman (#26)
30440355Radhika Mahalingaiah (#19)R Nalini (#11)
27440390Rustom Deboo (#44)Wimal Fernando (#24)
3439399Rohaina Tanveer (#4)Swagat Nukala (#47)
12439346Rahil Parkar (#5)Adheesha Dissanayake (#35)
4439324Cecil Fernandes (#6)Suchindra Potnis (#34)
20439362Yoga Pratama (#13)Mazher Qureshi (#15)
4439404Lennie D'Souza (#14)R Nalini (#11)
26439382Sridhar Paidikondala (#16)Kala Ganesh (#27)
26439296Neelam Agrawal (#33)Khwanjai Thammaping (#32)
16439373Arvind Lath (#39)Nabena B Hemalatha (#37)
18438325Dipankar Chatterjee (#23)Sumeet Sachdev (#22)
32438315Khwanjai Thammaping (#32)Rehet Singh Bhatia (#40)
14438404Diyath Visidagamage (#36)Rustom Deboo (#44)
19438398Nabena B Hemalatha (#37)Rehet Singh Bhatia (#40)
13438329Arvind Lath (#39)Shubha S (#28)
22438324Janidu Karunaratne (#43)Dammika Witharana (#18)
1438408Pankaj Bolaki (#45)Sumeet Sachdev (#22)
26438392Pankaj Bolaki (#45)Sam Joseph (#8)
12437377Rohaina Tanveer (#4)Nidhi Singhvi (#2)
14437405Mangala Bhandarkar (#7)Adheesha Dissanayake (#35)
29437421Dammika Witharana (#18)Sumeet Sachdev (#22)
17437357Radhika Mahalingaiah (#19)Anthony Gomes (#29)
20437377Arindam Basu (#30)Seshi Ramanathan (#12)
27437338Arindam Basu (#30)Marie Fernandes (#25)
13437297Suchindra Potnis (#34)Amit Sood (#21)
31437375Adheesha Dissanayake (#35)Cecil Fernandes (#6)
5437308Madhav Kamath (#38)Zeenath Ariff (#17)
29437395Madhav Kamath (#38)Marie Fernandes (#25)
27437375Janidu Karunaratne (#43)Cecil Fernandes (#6)
3436380Zeenath Ariff (#17)Manju Sood (#1)
28436360Rajnikant Singh (#41)Zeenath Ariff (#17)
17436397Lalantha Amarasinghe (#42)R Nalini (#11)
11435364Manju Sood (#1)Cecil Fernandes (#6)
13435423Cecil Fernandes (#6)Nikheel Ruparel (#31)
7435395R Nalini (#11)Pankaj Bolaki (#45)
11435373R Nalini (#11)Khwanjai Thammaping (#32)
31435353R Nalini (#11)Nikheel Ruparel (#31)
5435413Kannan Sethuraman (#26)Dammika Witharana (#18)
9435290Anthony Gomes (#29)Vignesh S (#48)
7435334Suchindra Potnis (#34)Kannan Sethuraman (#26)
18435394Ritu Chadha (#46)Rekha Balaji (#10)
18434384Rahil Parkar (#5)Madhav Kamath (#38)
22434370Rahil Parkar (#5)Amit Sood (#21)
13434382Lennie D'Souza (#14)Sudhir Kamath (#3)
22434377Adheesha Dissanayake (#35)Wimal Fernando (#24)
31434406Diyath Visidagamage (#36)Janidu Karunaratne (#43)
20434422Madhav Kamath (#38)Mangala Bhandarkar (#7)
3434379Janidu Karunaratne (#43)Nidhi Singhvi (#2)
3434358Pankaj Bolaki (#45)Rustom Deboo (#44)
6433410Nidhi Singhvi (#2)Lennie D'Souza (#14)
16433315Seshi Ramanathan (#12)Suchindra Potnis (#34)
9433392Yoga Pratama (#13)Pankaj Bolaki (#45)
21433344Mazher Qureshi (#15)Shubha S (#28)
9433389Sridhar Paidikondala (#16)Manju Sood (#1)
6433379Marie Fernandes (#25)Sumeet Sachdev (#22)
25433384Kannan Sethuraman (#26)Nabena B Hemalatha (#37)
4433392Diyath Visidagamage (#36)Swagat Nukala (#47)
32433399Nabena B Hemalatha (#37)Zeenath Ariff (#17)
11433415Lalantha Amarasinghe (#42)Ritu Chadha (#46)
11433321Pankaj Bolaki (#45)Kala Ganesh (#27)
17432373Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
10432327Mangala Bhandarkar (#7)Madhav Kamath (#38)
32432340Rekha Balaji (#10)Ritu Chadha (#46)
24432373Lennie D'Souza (#14)Wimal Fernando (#24)
10432284Nikheel Ruparel (#31)Khwanjai Thammaping (#32)
14432398Khwanjai Thammaping (#32)Sumeet Sachdev (#22)
12432395Suchindra Potnis (#34)Dammika Witharana (#18)
25432366Ritu Chadha (#46)Lalantha Amarasinghe (#42)
1431430Sudhir Kamath (#3)Kala Ganesh (#27)
30431298Cecil Fernandes (#6)Arindam Basu (#30)
27431412Radhika Mahalingaiah (#19)Lennie D'Souza (#14)
2431424Anuj Shetty (#20)Vignesh S (#48)
2431410Amit Sood (#21)Pankaj Bolaki (#45)
25431418Marie Fernandes (#25)Arindam Basu (#30)
22431351Shubha S (#28)Zeenath Ariff (#17)
19431417Lalantha Amarasinghe (#42)Mazher Qureshi (#15)
2431392Rustom Deboo (#44)Dammika Witharana (#18)
3430377Neelam Agrawal (#33)Suchindra Potnis (#34)
23430397Suchindra Potnis (#34)Nikheel Ruparel (#31)
15430392Diyath Visidagamage (#36)Anthony Gomes (#29)
20430403Arvind Lath (#39)Vignesh S (#48)
19429392Amit Sood (#21)Janidu Karunaratne (#43)
23429339Vignesh S (#48)Nabena B Hemalatha (#37)
20428273Rekha Balaji (#10)Zeenath Ariff (#17)
27428402Dammika Witharana (#18)Pankaj Bolaki (#45)
18428406Diyath Visidagamage (#36)Nikheel Ruparel (#31)
9428399Ritu Chadha (#46)Arvind Lath (#39)
6427360Manju Sood (#1)Diyath Visidagamage (#36)
10427397Dammika Witharana (#18)Pankaj Bolaki (#45)
4427312Dipankar Chatterjee (#23)Rehet Singh Bhatia (#40)
6427303Wimal Fernando (#24)Mazher Qureshi (#15)
21427303Arvind Lath (#39)Zeenath Ariff (#17)
16426384Sudhir Kamath (#3)Sridhar Paidikondala (#16)
22426342Sudhir Kamath (#3)Khwanjai Thammaping (#32)
32426234Yoga Pratama (#13)Dammika Witharana (#18)
26426324Mazher Qureshi (#15)Shubha S (#28)
29426375Mazher Qureshi (#15)Khwanjai Thammaping (#32)
11426402Zeenath Ariff (#17)Anthony Gomes (#29)
11426281Dipankar Chatterjee (#23)Nabena B Hemalatha (#37)
13426373Nabena B Hemalatha (#37)Swagat Nukala (#47)
1426386Janidu Karunaratne (#43)Radhika Mahalingaiah (#19)
29426320Rustom Deboo (#44)Wimal Fernando (#24)
18426373Vignesh S (#48)Nabena B Hemalatha (#37)
22425393Rekha Balaji (#10)Rajnikant Singh (#41)
27425326Yoga Pratama (#13)Lalantha Amarasinghe (#42)
6425317Zeenath Ariff (#17)Radhika Mahalingaiah (#19)
26425348Zeenath Ariff (#17)Vignesh S (#48)
20425409Dipankar Chatterjee (#23)Anuj Shetty (#20)
5425298Marie Fernandes (#25)Suchindra Potnis (#34)
30425420Khwanjai Thammaping (#32)Shubha S (#28)
17425357Arvind Lath (#39)Ritu Chadha (#46)
30425396Pankaj Bolaki (#45)Ritu Chadha (#46)
25424340Nidhi Singhvi (#2)Swagat Nukala (#47)
24424343Sudhir Kamath (#3)Cecil Fernandes (#6)
10424326Marie Fernandes (#25)Mazher Qureshi (#15)
6423310Dammika Witharana (#18)Shubha S (#28)
9423313Sumeet Sachdev (#22)Rajnikant Singh (#41)
20423373Rehet Singh Bhatia (#40)Nabena B Hemalatha (#37)
23423384Rehet Singh Bhatia (#40)Mazher Qureshi (#15)
6422348Rohaina Tanveer (#4)Anuj Shetty (#20)
22422304Marie Fernandes (#25)Anthony Gomes (#29)
17422389Shubha S (#28)Vignesh S (#48)
20422408Anthony Gomes (#29)Nikheel Ruparel (#31)
32422375Swagat Nukala (#47)Shubha S (#28)
12422339Vignesh S (#48)Kannan Sethuraman (#26)
23421326Rohaina Tanveer (#4)Arindam Basu (#30)
31421339Sam Joseph (#8)Swagat Nukala (#47)
26421304Rekha Balaji (#10)Lalantha Amarasinghe (#42)
25421393Wimal Fernando (#24)Seshi Ramanathan (#12)
4421329Kala Ganesh (#27)Vignesh S (#48)
19421400Kala Ganesh (#27)Nidhi Singhvi (#2)
12421401Swagat Nukala (#47)Ritu Chadha (#46)
29420354Cecil Fernandes (#6)Dipankar Chatterjee (#23)
12420367Anuj Shetty (#20)Amit Sood (#21)
16420400Marie Fernandes (#25)Arindam Basu (#30)
13420398Anthony Gomes (#29)Lalantha Amarasinghe (#42)
27420375Nikheel Ruparel (#31)Rekha Balaji (#10)
12420315Khwanjai Thammaping (#32)Zeenath Ariff (#17)
24420350Rehet Singh Bhatia (#40)Rajnikant Singh (#41)
19420335Pankaj Bolaki (#45)Marie Fernandes (#25)
7419361Seshi Ramanathan (#12)Rajeev Menon (#9)
26419412Yoga Pratama (#13)Rehet Singh Bhatia (#40)
25419405Sridhar Paidikondala (#16)Dipankar Chatterjee (#23)
9419399Dipankar Chatterjee (#23)Shubha S (#28)
27419364Dipankar Chatterjee (#23)Sridhar Paidikondala (#16)
31419326Madhav Kamath (#38)Radhika Mahalingaiah (#19)
22419390Ritu Chadha (#46)Yoga Pratama (#13)
3418361Anuj Shetty (#20)Sumeet Sachdev (#22)
15418376Sumeet Sachdev (#22)Dammika Witharana (#18)
19418366Shubha S (#28)Kannan Sethuraman (#26)
3418373Diyath Visidagamage (#36)Khwanjai Thammaping (#32)
23417389Rahil Parkar (#5)Amit Sood (#21)
15417336Seshi Ramanathan (#12)Yoga Pratama (#13)
23417390Sridhar Paidikondala (#16)Anuj Shetty (#20)
14417324Madhav Kamath (#38)Manju Sood (#1)
21417415Rehet Singh Bhatia (#40)Nabena B Hemalatha (#37)
12416396Mangala Bhandarkar (#7)Lennie D'Souza (#14)
28416318Sumeet Sachdev (#22)Anthony Gomes (#29)
21416374Wimal Fernando (#24)Pankaj Bolaki (#45)
23416326Marie Fernandes (#25)Pankaj Bolaki (#45)
19415396Dammika Witharana (#18)Suchindra Potnis (#34)
28415384Kala Ganesh (#27)Pankaj Bolaki (#45)
12415372Shubha S (#28)Nabena B Hemalatha (#37)
19415342Diyath Visidagamage (#36)Rajeev Menon (#9)
13415344Janidu Karunaratne (#43)Yoga Pratama (#13)
24414373Nidhi Singhvi (#2)Sridhar Paidikondala (#16)
25414395Yoga Pratama (#13)Zeenath Ariff (#17)
29414285Kala Ganesh (#27)Anuj Shetty (#20)
2414392Anthony Gomes (#29)Rohaina Tanveer (#4)
32414373Neelam Agrawal (#33)Arvind Lath (#39)
9413409Rohaina Tanveer (#4)Janidu Karunaratne (#43)
10413397Rajeev Menon (#9)Sumeet Sachdev (#22)
30413395Rajeev Menon (#9)Sridhar Paidikondala (#16)
22413390R Nalini (#11)Suchindra Potnis (#34)
20413383Dammika Witharana (#18)Sam Joseph (#8)
14413347Dipankar Chatterjee (#23)Kannan Sethuraman (#26)
13413297Kannan Sethuraman (#26)Ritu Chadha (#46)
24413347Adheesha Dissanayake (#35)Arindam Basu (#30)
18413390Arvind Lath (#39)Kannan Sethuraman (#26)
27412363Nidhi Singhvi (#2)Madhav Kamath (#38)
21412399Sudhir Kamath (#3)Khwanjai Thammaping (#32)
4412352Dammika Witharana (#18)Nabena B Hemalatha (#37)
16412270Wimal Fernando (#24)Khwanjai Thammaping (#32)
12412365Marie Fernandes (#25)Seshi Ramanathan (#12)
31412381Kala Ganesh (#27)Marie Fernandes (#25)
5412360Nabena B Hemalatha (#37)Rekha Balaji (#10)
2411307Sudhir Kamath (#3)Dipankar Chatterjee (#23)
13411392Mangala Bhandarkar (#7)Arindam Basu (#30)
11411356Rajeev Menon (#9)Suchindra Potnis (#34)
15411332Anuj Shetty (#20)R Nalini (#11)
5411398Sumeet Sachdev (#22)Nikheel Ruparel (#31)
22411321Rehet Singh Bhatia (#40)Kannan Sethuraman (#26)
10410336Lennie D'Souza (#14)Rustom Deboo (#44)
17410393Sridhar Paidikondala (#16)Seshi Ramanathan (#12)
16410379Dammika Witharana (#18)Zeenath Ariff (#17)
28410381Dipankar Chatterjee (#23)Rustom Deboo (#44)
21410391Kannan Sethuraman (#26)Vignesh S (#48)
18410313Janidu Karunaratne (#43)Sudhir Kamath (#3)
21409338Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
5409387Rohaina Tanveer (#4)Rustom Deboo (#44)
7409333Rahil Parkar (#5)Zeenath Ariff (#17)
13409401Rahil Parkar (#5)Sridhar Paidikondala (#16)
2409339Rajeev Menon (#9)Adheesha Dissanayake (#35)
18409407R Nalini (#11)Mazher Qureshi (#15)
15409406Lennie D'Souza (#14)Sridhar Paidikondala (#16)
17409346Amit Sood (#21)Wimal Fernando (#24)
31409329Kannan Sethuraman (#26)Shubha S (#28)
9409394Arindam Basu (#30)Wimal Fernando (#24)
9409399Khwanjai Thammaping (#32)Amit Sood (#21)
1409394Adheesha Dissanayake (#35)R Nalini (#11)
3409352Adheesha Dissanayake (#35)Sridhar Paidikondala (#16)
5408361Cecil Fernandes (#6)Rahil Parkar (#5)
26408292Mangala Bhandarkar (#7)Rohaina Tanveer (#4)
9408324Rekha Balaji (#10)Nabena B Hemalatha (#37)
22408336Anuj Shetty (#20)Lalantha Amarasinghe (#42)
19408372Sumeet Sachdev (#22)R Nalini (#11)
6408405Kala Ganesh (#27)Neelam Agrawal (#33)
31408362Suchindra Potnis (#34)Seshi Ramanathan (#12)
30408380Madhav Kamath (#38)Dipankar Chatterjee (#23)
10408378Swagat Nukala (#47)Dipankar Chatterjee (#23)
15407331Rahil Parkar (#5)Adheesha Dissanayake (#35)
24407395Mangala Bhandarkar (#7)Amit Sood (#21)
16407380Sam Joseph (#8)Diyath Visidagamage (#36)
2407374Radhika Mahalingaiah (#19)Swagat Nukala (#47)
27407314Anuj Shetty (#20)Khwanjai Thammaping (#32)
29407377Kannan Sethuraman (#26)Zeenath Ariff (#17)
8407290Khwanjai Thammaping (#32)Rehet Singh Bhatia (#40)
12407291Lalantha Amarasinghe (#42)Kala Ganesh (#27)
7406326Rohaina Tanveer (#4)Arindam Basu (#30)
17406285Rajeev Menon (#9)Khwanjai Thammaping (#32)
15406386Mazher Qureshi (#15)Rekha Balaji (#10)
11406348Wimal Fernando (#24)Anuj Shetty (#20)
32406385Kala Ganesh (#27)Arindam Basu (#30)
12406353Anthony Gomes (#29)Rajnikant Singh (#41)
23406313Rustom Deboo (#44)Ritu Chadha (#46)
3405307R Nalini (#11)Rehet Singh Bhatia (#40)
2405302Zeenath Ariff (#17)Lalantha Amarasinghe (#42)
18405392Amit Sood (#21)Sridhar Paidikondala (#16)
27405398Amit Sood (#21)Rohaina Tanveer (#4)
10404399Yoga Pratama (#13)Manju Sood (#1)
8404354Wimal Fernando (#24)Sridhar Paidikondala (#16)
12404391Rehet Singh Bhatia (#40)Rekha Balaji (#10)
29404388Lalantha Amarasinghe (#42)Swagat Nukala (#47)
32404371Rustom Deboo (#44)Marie Fernandes (#25)
22404391Swagat Nukala (#47)Sumeet Sachdev (#22)
23403364Wimal Fernando (#24)R Nalini (#11)
7403333Marie Fernandes (#25)Wimal Fernando (#24)
22403392Neelam Agrawal (#33)Nikheel Ruparel (#31)
15403351Lalantha Amarasinghe (#42)Kannan Sethuraman (#26)
29403379Janidu Karunaratne (#43)Arindam Basu (#30)
28403318Ritu Chadha (#46)Rekha Balaji (#10)
12402374Rajeev Menon (#9)Rustom Deboo (#44)
11402399Lennie D'Souza (#14)Sam Joseph (#8)
32402332Anuj Shetty (#20)Wimal Fernando (#24)
8402381Nabena B Hemalatha (#37)Dipankar Chatterjee (#23)
26402273Arvind Lath (#39)Rajnikant Singh (#41)
27402381Vignesh S (#48)Nabena B Hemalatha (#37)
32401384Sudhir Kamath (#3)Adheesha Dissanayake (#35)
26401281Cecil Fernandes (#6)Radhika Mahalingaiah (#19)
9401359Mangala Bhandarkar (#7)Nidhi Singhvi (#2)
21401323Sam Joseph (#8)Rekha Balaji (#10)
28401309Rajeev Menon (#9)Sridhar Paidikondala (#16)
30401390Rekha Balaji (#10)Arvind Lath (#39)
28401392Anuj Shetty (#20)Suchindra Potnis (#34)
30401338Lalantha Amarasinghe (#42)Mazher Qureshi (#15)
3400392Yoga Pratama (#13)Ritu Chadha (#46)
24400326Zeenath Ariff (#17)Nabena B Hemalatha (#37)
10400395Arindam Basu (#30)Cecil Fernandes (#6)
30400396Nikheel Ruparel (#31)Seshi Ramanathan (#12)
4400349Adheesha Dissanayake (#35)Wimal Fernando (#24)
31400379Arvind Lath (#39)Khwanjai Thammaping (#32)
26399328Rahil Parkar (#5)Sudhir Kamath (#3)
3399364Mangala Bhandarkar (#7)Amit Sood (#21)
24399348Shubha S (#28)Yoga Pratama (#13)
24399395Madhav Kamath (#38)Dipankar Chatterjee (#23)
26399359Rustom Deboo (#44)Dammika Witharana (#18)
7399380Swagat Nukala (#47)Nabena B Hemalatha (#37)
9398392Cecil Fernandes (#6)Marie Fernandes (#25)
14398307Mazher Qureshi (#15)Vignesh S (#48)
15398329Kala Ganesh (#27)Arvind Lath (#39)
21398307Kala Ganesh (#27)Janidu Karunaratne (#43)
23398349Adheesha Dissanayake (#35)Radhika Mahalingaiah (#19)
8397286Nidhi Singhvi (#2)Cecil Fernandes (#6)
16397339Rekha Balaji (#10)Vignesh S (#48)
13397373Seshi Ramanathan (#12)R Nalini (#11)
19397284Yoga Pratama (#13)Arvind Lath (#39)
8397369Lennie D'Souza (#14)Marie Fernandes (#25)
13397264Zeenath Ariff (#17)Mazher Qureshi (#15)
20397341Shubha S (#28)Kannan Sethuraman (#26)
22397353Pankaj Bolaki (#45)Sridhar Paidikondala (#16)
10396361Seshi Ramanathan (#12)Neelam Agrawal (#33)
24395303Manju Sood (#1)Rohaina Tanveer (#4)
30395303Nidhi Singhvi (#2)Lennie D'Souza (#14)
23395371Mangala Bhandarkar (#7)Manju Sood (#1)
11395389Yoga Pratama (#13)Marie Fernandes (#25)
25395388Anuj Shetty (#20)Nikheel Ruparel (#31)
14395369Wimal Fernando (#24)Seshi Ramanathan (#12)
18395354Wimal Fernando (#24)Nidhi Singhvi (#2)
10395346Diyath Visidagamage (#36)Zeenath Ariff (#17)
16395349Rustom Deboo (#44)Lalantha Amarasinghe (#42)
20395377Rustom Deboo (#44)Neelam Agrawal (#33)
6394377Rekha Balaji (#10)Swagat Nukala (#47)
5394324Yoga Pratama (#13)Adheesha Dissanayake (#35)
19394389Anthony Gomes (#29)Wimal Fernando (#24)
8394388Arindam Basu (#30)Yoga Pratama (#13)
17394392Suchindra Potnis (#34)Rustom Deboo (#44)
31394371Lalantha Amarasinghe (#42)Ritu Chadha (#46)
28393304Wimal Fernando (#24)Neelam Agrawal (#33)
6393303Rehet Singh Bhatia (#40)Lalantha Amarasinghe (#42)
11392336Sumeet Sachdev (#22)Rehet Singh Bhatia (#40)
27392349Neelam Agrawal (#33)Kala Ganesh (#27)
28392353Diyath Visidagamage (#36)Janidu Karunaratne (#43)
23392368Arvind Lath (#39)Yoga Pratama (#13)
5392387Janidu Karunaratne (#43)Mangala Bhandarkar (#7)
6392369Rustom Deboo (#44)Rajeev Menon (#9)
20392377Ritu Chadha (#46)Rajnikant Singh (#41)
11392355Vignesh S (#48)Swagat Nukala (#47)
17391362Sudhir Kamath (#3)Rohaina Tanveer (#4)
28391379Rohaina Tanveer (#4)Radhika Mahalingaiah (#19)
16391337Lennie D'Souza (#14)Rohaina Tanveer (#4)
22390365Rohaina Tanveer (#4)Diyath Visidagamage (#36)
2390383Kannan Sethuraman (#26)Manju Sood (#1)
8390385Swagat Nukala (#47)Shubha S (#28)
24390388Swagat Nukala (#47)Anuj Shetty (#20)
23389338Dipankar Chatterjee (#23)Janidu Karunaratne (#43)
28389308Shubha S (#28)Kannan Sethuraman (#26)
7388359Cecil Fernandes (#6)Lennie D'Souza (#14)
14388383Cecil Fernandes (#6)Sam Joseph (#8)
2388336Sam Joseph (#8)Neelam Agrawal (#33)
18388342Lennie D'Souza (#14)Adheesha Dissanayake (#35)
5388339Wimal Fernando (#24)Rajnikant Singh (#41)
30388357Nabena B Hemalatha (#37)Zeenath Ariff (#17)
11387353Arindam Basu (#30)Janidu Karunaratne (#43)
2386302Sumeet Sachdev (#22)Ritu Chadha (#46)
25386375Sumeet Sachdev (#22)Shubha S (#28)
29386366Diyath Visidagamage (#36)Adheesha Dissanayake (#35)
15386310Rustom Deboo (#44)Zeenath Ariff (#17)
26385347Dipankar Chatterjee (#23)R Nalini (#11)
20385334Diyath Visidagamage (#36)Janidu Karunaratne (#43)
26385299Diyath Visidagamage (#36)Manju Sood (#1)
17385359Rajnikant Singh (#41)Rekha Balaji (#10)
6384383Sam Joseph (#8)Janidu Karunaratne (#43)
19384375Neelam Agrawal (#33)Rajnikant Singh (#41)
32383363Sridhar Paidikondala (#16)Rajeev Menon (#9)
20383363Wimal Fernando (#24)Rajeev Menon (#9)
17383346Kala Ganesh (#27)Yoga Pratama (#13)
26383373Arindam Basu (#30)Wimal Fernando (#24)
5383364Khwanjai Thammaping (#32)Arvind Lath (#39)
7383369Lalantha Amarasinghe (#42)Dipankar Chatterjee (#23)
30382329Suchindra Potnis (#34)Anthony Gomes (#29)
5381311Lennie D'Souza (#14)Anthony Gomes (#29)
28381358Lennie D'Souza (#14)R Nalini (#11)
24380280Sam Joseph (#8)Dammika Witharana (#18)
20379354Manju Sood (#1)Rahil Parkar (#5)
14379362R Nalini (#11)Zeenath Ariff (#17)
30379347Amit Sood (#21)Rustom Deboo (#44)
1379372Arvind Lath (#39)Mazher Qureshi (#15)
22379356Rustom Deboo (#44)Sam Joseph (#8)
1378279Sridhar Paidikondala (#16)Rehet Singh Bhatia (#40)
4377371Radhika Mahalingaiah (#19)Ritu Chadha (#46)
8377336Amit Sood (#21)Kala Ganesh (#27)
32377312Vignesh S (#48)Rajnikant Singh (#41)
19376371Rekha Balaji (#10)Vignesh S (#48)
8376372Mazher Qureshi (#15)Radhika Mahalingaiah (#19)
30376317Kannan Sethuraman (#26)Sam Joseph (#8)
6376372Vignesh S (#48)Seshi Ramanathan (#12)
29375370Anthony Gomes (#29)Rekha Balaji (#10)
31374352Sumeet Sachdev (#22)Neelam Agrawal (#33)
7374359Rustom Deboo (#44)Vignesh S (#48)
19374330Ritu Chadha (#46)Zeenath Ariff (#17)
32373323Anthony Gomes (#29)Mazher Qureshi (#15)
7372357Sam Joseph (#8)Sudhir Kamath (#3)
32372321Sumeet Sachdev (#22)Lalantha Amarasinghe (#42)
27372322Anthony Gomes (#29)Sam Joseph (#8)
1372360Suchindra Potnis (#34)Rekha Balaji (#10)
11372364Rajnikant Singh (#41)Mazher Qureshi (#15)
16371355Dipankar Chatterjee (#23)Neelam Agrawal (#33)
17369334Kannan Sethuraman (#26)Nabena B Hemalatha (#37)
7369368Janidu Karunaratne (#43)Madhav Kamath (#38)
32369361Pankaj Bolaki (#45)Seshi Ramanathan (#12)
24368355Suchindra Potnis (#34)Khwanjai Thammaping (#32)
5368362Vignesh S (#48)Lalantha Amarasinghe (#42)
1367331Shubha S (#28)Rohaina Tanveer (#4)
1366364Sam Joseph (#8)Khwanjai Thammaping (#32)
30362347Marie Fernandes (#25)Wimal Fernando (#24)
8362326Pankaj Bolaki (#45)Anthony Gomes (#29)
21362360Swagat Nukala (#47)Rajnikant Singh (#41)
29362351Vignesh S (#48)Nabena B Hemalatha (#37)
10361345Rekha Balaji (#10)Ritu Chadha (#46)
20361333Khwanjai Thammaping (#32)Sridhar Paidikondala (#16)
26361327Adheesha Dissanayake (#35)Marie Fernandes (#25)
22361298Nabena B Hemalatha (#37)Vignesh S (#48)
9361339Rehet Singh Bhatia (#40)Swagat Nukala (#47)
3360312Sam Joseph (#8)Seshi Ramanathan (#12)
15360357Dipankar Chatterjee (#23)Vignesh S (#48)
3359327Rajeev Menon (#9)Rekha Balaji (#10)
32358325Sam Joseph (#8)Kannan Sethuraman (#26)
3358333Wimal Fernando (#24)Shubha S (#28)
3358346Kala Ganesh (#27)Dammika Witharana (#18)
22357326Cecil Fernandes (#6)Kala Ganesh (#27)
27357308R Nalini (#11)Seshi Ramanathan (#12)
31355348Zeenath Ariff (#17)Nabena B Hemalatha (#37)
14355347Kala Ganesh (#27)Nabena B Hemalatha (#37)
31354328Yoga Pratama (#13)Wimal Fernando (#24)
30351325Adheesha Dissanayake (#35)Rohaina Tanveer (#4)
28349291Yoga Pratama (#13)Khwanjai Thammaping (#32)
27347310Arvind Lath (#39)Shubha S (#28)
19346267Khwanjai Thammaping (#32)Dipankar Chatterjee (#23)
18335334Neelam Agrawal (#33)Zeenath Ariff (#17)
4332323Zeenath Ariff (#17)Marie Fernandes (#25)
31332317Rajnikant Singh (#41)Vignesh S (#48)
4321313Sam Joseph (#8)Anthony Gomes (#29)
1318304Marie Fernandes (#25)Manju Sood (#1)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.